Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Změny v třídění odpadů si vyžádaly novou vyhlášku

17.04.2019

Třebíč (mič) - Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Třebíče. Platná bude od 1. května tohoto roku a nahradí zastaralou vyhlášku z roku 2007.


Vydat novou vyhlášku bylo nutné, protože došlo k podstatným změnám. A to nejen v oblasti legislativy, ale změnily se i některé provozní záležitosti. Třídí se nové komodity na kontejnerových stanovištích (kovy, textil, bioodpad, zpětný odběr elektrozařízení. V nové vyhlášce je také odkaz na umístění kontejnerových stanovišť, kde je možné odpad ukládat. Nutná byla i aktualizace seznamu sběrných dvorů. Hovoří se zde také o připravované legislativní povinnosti zavedení systému třídění jedlých tuků, ukončení možnosti ukládání odpadu na skládku Vladislav v rekultivaci.

Více v tištěných novinách.

Autor: mič
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk