Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Zvyky a tradice na Podhorácku

12.03.2020

TŘEBÍČ (mach) - České lidové zvyky jsou založeny na křesťanské nebo pohanské tradici. Ve městech se v dnešní době udržují méně, avšak na vesnicích jsou stále velmi živé. Kraj od kraje se výrazně liší. Centrum tradiční lidové kultury na Cyrilometodějské ulici v Třebíči právě otevřelo veřejnosti výstavu, jejímž cílem je zmapování těch nejvýraznější obyčejů a zvyklostí na Vysočině.


Vernisáž výstavy proběhla ve středu 4. března za účasti hostů ze sousedních regionů jižních Čech a Dolního a Horního Rakouska. Právě zpřístupněná výstava je totiž putovní a vznikla v rámci příhraničního projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

„V rámci našeho společného projektu se jedná o takzvanou měkkou aktivitu. Již dříve proběhl vánoční program pro děti, pokračovali jsme masopustem a nyní touto výstavou. Následovat budou mnohé další akce,“ nastínil v úvodu vernisáže Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč. Slavnostní punc zahájení výstavy dodalo vystoupení folklorního souboru Bajdyš. Obsah a smysl výstavy přítomným přiblížila vedoucí Centra tradiční lidové kultury Katina Lisá. „Výstava Lidové zvyky na Vysočině nese podtitul Obrázky z obyčejového roku a zachycuje deset vybraných zvyků od masopustů až po Tři krále,“ přiblížila. Jednotlivé zvyklosti – ostatky, smrtelnošky, hrkání a klapání, mrskut, čarodějnice, královničky, hody, Mikuláš, živý betlém a Tři králové jsou představeny na samostatných panelech ve dvou jazykových verzích – češtině a němčině. Výstava bude v rámci přeshraniční spolupráce představena také v Horním a Dolním Rakousku a v jižních Čechách.

Autorky Sylva Smutná a Jitka Katovská se soustředily na deset výše jmenovaných zvyků zejména proto, že se jedná o zvyky, u nichž od roku 2007 probíhá systematická a dlouhodobá dokumentace. „Při výzkumech jsme se soustředili na to, jak ty zvyky vypadaly v minulosti a jak se udržují v současné době. Soustředili jsme se zejména na oblast Podhorácka, na Žďársko a Třebíčsko. Důležitý poznatek, který jsme získali z průzkumů, je ten, že i v našem regionu se udržuje spousta zvyků a obyčejů, které možná nejsou tak okázalé jako na jižní Moravě nebo na Slovácku, ale mají svoji autentickou podobu a žijí si svým autentickým životem,“ shrnula Lisá. Výstava je zaměřená především na ty zvyky, které se odehrávají ve veřejném prostoru. „Méně se můžete soustředit na zvyky, které probíhají v intimním rodinném prostředí, jako kupříkladu Štědrý den. To je vysloveně rodinný svátek.“ Výstava má vypovídající schopnost srovnání zvyklostí na Vysočině a v okolních regionech. „Je dobré si uvědomit, v čem se třeba zvyky liší, co nás rozděluje v dobrém slova smyslu anebo na druhou stranu spojuje. Hlavním smyslem našeho projektu je se společnými akcemi poznávat a sbližovat,“ zdůraznila Katina Lisá.

Veřejnosti je výstava přístupná vždy ve čtvrtek od 10 do 16 hodin a každou sudou sobotu, také od 10 do 16 hodin. Centrum tradiční lidové kultury prozatím funguje ve zkušebním provozu. Otevrací doba se bude s přibývajícím programem měnit. Do blízké budoucnosti se také počítá s přípravou programů pro školy a veřejnost.

Autor: mach
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk