www.horacke-noviny.com

Rozhovor:
Pavel Franěk: ,,Chci, aby se rodinám a seniorům na Vysočině žilo dobře."

Kandidátem hnutí ANO pro krajské podzimní volby je i Pavel Franěk, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí. Na starost má sociální, rodinné a seniorské služby. Jeho prioritou je jejich zkvalitňování a zvyšování dostupnosti pro všechny, kdo je potřebují.

„Ideálem v sociální oblasti je pro mě funkční rodina, která se dokáže postarat o všechny své členy, včetně prarodičů. Spousta rodin se však rozpadá, rodiče a často i děti nezvládají problémy související s rozchodem, senioři zůstávají osamocení a nemá se o ně kdo postarat. Pak musí přijít na řadu sociální služby a pomoci těm, kteří nejsou schopni nepříznivou situaci sami zvládnout,“ přibližuje sociální oblast Pavel Franěk.

Přidáno: 5. září 2020
Náměstek hejtmana Pavel Franěk má na Vysočině na starosti oblast sociálních věcí.     Foto: archiv Pavla Fraňka

Mgr. Pavel Franěk
- narozen 27. 12. 1962 v Třebíči
- vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Brně,
obor tělesná výchova a zeměpis
- téměř třicet let pracoval jako pedagog na základní škole
- působil jako trenér fotbalové mládeže
- od roku 2016 je za hnutí ANO 1. náměstkem
hejtmana pro oblast sociálních věcí
- má tři děti a tři vnoučata
- zajímá se o sport, rád jezdí na kole

Čím dál více se hovoří o stárnutí populace. Prognózy dokonce mluví o tom, že v roce 2050 budou lidé starší 65 let tvořit až jednu třetinu populace. Připravujete se nějak na tento trend?
Se stárnutím populace souvisí především neustále se zvyšující poptávka po pobytových zařízeních pečujících o seniory. Kapacity domovů pro seniory se nám daří neustále rozšiřovat. V roce 2019 byla do provozu uvedena nová přístavba Domova pro seniory Havlíčkův Brod s kapacitou 109 lůžek. Do krajské sítě se zařadilo i nově otevřené SeniorCentrum Telč, které rozšířilo kapacitu sítě o 35 lůžek. V rámci krajské sítě bylo uvedeno do provozu také 72 lůžek v Pacově a 50 lůžek v Třebíči. Zahájeny byly stavby nových Domovů pro seniory v Humpolci a Chotěboři, ještě v roce 2020 bude zahájena výstavba Domova pro seniory v Jihlavě. Důležitá je pro nás však nejenom kvantita, ale i kvalita služeb poskytovaných v těchto zařízeních. V domovech s klienty intenzivně pracujeme a kromě základní péče se je snažíme formou terapií a individuálním přístupem co nejvíce aktivizovat a doslova je probudit k životu.

Mnoho seniorů a osob s omezenou soběstačností zůstává doma, do pobytových zařízení nechtějí. Myslíte i na ně?
Rozhodně, a je i naší snahou pobyt v domácím prostředí těmto klientům a jejich rodinám umožnit co nejdéle. Po celém kraji nám dobře fungují terénní sociální služby, kdy sociální pracovníci dojíždí za klienty domů a pomáhají jim s potřebnou péčí. V posledních letech se nám také podařilo udělat obrovský pokrok v domácí paliativní péči. Model mobilních paliativních týmů se podařilo rozšířit na celé území kraje a nevyléčitelně nemocní lidé tak mohou strávit závěr života doma s rodinou za pomoci nepřetržité lékařské a ošetřovatelské služby.

Reklama

Do jaké míry se vám daří spolupracovat se zdravotnickými zařízeními? Přechody ze zdravotních služeb do sociálních jsou asi dost časté.
Je to dlouhodobý problém a rádi bychom ho na Vysočině vyřešili. Jako první kraj v ČR realizujeme projekt propojování a kombinace sociálních a zdravotních služeb. Často se stává, že senior po úrazu nebo rychlém zhoršení nemoci není schopen se vrátit z nemocnice do domácího prostředí. Již během hospitalizace je třeba jeho situaci řešit a zajistit pro něj potřebné navazující sociální služby a formy pomoci. Vytvořený model fungování sociálně zdravotního pomezí by v budoucnu měl posloužit i ostatním krajům v republice.

Vysočina byla i průkopníkem v transformaci pobytových služeb pro zdravotně postižené osoby. Jak si vedete v této oblasti?
Intenzivně pokračujeme v transformaci velkých ústavních zařízení pečujících o mentálně a zdravotně postižené klienty ve smyslu sloganu „žít ve svém a po svém“. Postupně pro ně budujeme komunitní domácnosti, které jim umožňují začlenit se do běžné společnosti a žít plnohodnotný život. V současné době se za přispění finančních prostředků Evropské unie a kraje staví nová komunitní bydlení pro 72 klientů z Domova Háj a 74 klientů z Domova Kamélie. Zahájena byla rovněž transformace Domova ve Zboží a Domova ve Věži.“

Na začátku rozhovoru jste zmínil, že fungující rodina je to nejlepší, co může být. Máte nějaký recept jak rodinu udržet v dobré kondici?
I s fungující rodinou a soběstačnými a zdravými seniory je třeba pracovat. Prostřednictvím krajských aktivit a spoluprací s obcemi a neziskovými rodinnými a seniorskými organizacemi je motivujeme k neustálému rozvoji, vzdělávání, aktivnímu trávení volného času a zdravému životnímu stylu. Důraz klademe na funkční rodinné vztahy a mezigenerační soužití. Mám za to, že v Kraji Vysočina je sociální oblasti a rodinné a seniorské politice věnována velká pozornost a stále pracujeme na tom, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Za to patří mé velké poděkování všem, kteří v sociálních, rodinných a seniorských službách pracují a přispívají k naplňování našeho sloganu „Kraj Vysočina – jedna velká rodina“.

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: ANO 2011