www.horacke-noviny.com

Rozhovor:
Radek Zlesák: Vysočina může být místem pro dobrou kariéru a spokojený rodinný život

Kandidátem hnutí ANO pro krajské podzimní volby je i Radek Zlesák, vysočinský patriot, poslanec, vystudovaný stavař, který svůj volný čas věnuje práci v dětském turistickém oddíle. Jeho velkou prioritou je rozvoj Vysočiny jako místa, kde mladá generace nalezne dostatek kvalitních pracovních příležitostí, tak aby nemusela odcházet do velkých měst a mohla se postarat o generaci svých rodičů a prarodičů.

„Náš kraj trpí odchodem mladých lidí za lepším pracovním uplatněním. Stává se z toho i velký sociální problém, kdy jednotlivé generace v rodině dělí velká vzdálenost. Svět se však mění. V mnohých oborech je již dnes možné alespoň částečně pracovat z domova. To umožňuje mnohým žít na Vysočině, kde jsou velmi příznivé podmínky pro rodinný život a přitom mít velmi zajímavou a dobře finančně ohodnocenou práci ve vzdálenějším místě. To je velká příležitost pro náš kraj, který leží ve středu republiky,“ přibližuje Radek Zlesák.

Přidáno: 11. září 2020

Ing. Radek Zlesák
- narozen 11. 7. 1983 v Novém Městě na Moravě
- celý život žije ve Žďáře nad Sázavou
- vystudoval Stavební fakultu VUT v Brně, obor Vodní hospodářství a vodní stavby
- pracoval jako vodohospodář, projektant a projektový manažer
- svůj volný čas věnuje práci v dětském turistickém oddíle
- od roku 2014 se věnuje ve Žďáře nad Sázavou komunální politice,
- od roku 2017 za hnutí ANO působí jako poslanec Parlamentu ČR
- má dceru
- zajímá se o historii, místopis, je aktivním vodákem

Říkáte, že kraj Vysočina je nebroušený diamant. Co se skrývá za tímto pojmem?
Doba, kdy bylo třeba být fyzicky přítomen na svém pracovišti pět dní v týdnu, a to po dobu celé pracovní doby, je již u mnoha oborů přežitkem. Potřeba pracovat v separaci během corona krize tento trend změny velmi urychlila. Mnoho firem si uvědomilo, že je pro ně využití nějaké formy práce z domova možné, a dokonce jim to nese mnohé bonusy, jako je zvýšená produktivita práce anebo vyšší flexibilita. Vysočina jako region, ze kterého se za rozumný čas dostanete do dvou největších měst naší republiky, z toho může a v blízké budoucnosti bude velmi profitovat. Je třeba tomu přizpůsobit infrastrukturu.

Co musí Kraj Vysočina udělat pro to, aby tento pozitivní trend podpořil?
Základem je dobrá dopravní infrastruktura. Je třeba mít moderní a dobře udržované silnice. Není možné vést důležité silniční tahy centry měst a obcí, kde dochází k velkému zdržení. Nadměrná doprava velmi znepříjemňuje život také místním obyvatelům. Proto je důležité stavět obchvaty měst a obcí, které mají pozitivní efekt jak pro místní, tak i pro motoristy. Dále je třeba mít promyšlenou veřejnou dopravu.

Reklama

V současnosti se velmi mluví o zavádění Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) v našem kraji. Máte na mysli ji?
Problém našeho kraje je ten, že nemá jedno spádové místo, jako je třeba Brno v Jihomoravském kraji. Nelze tak dopravu přirozeně vést do jednoho centrálního bodu. Pokud chceme nabídnout promyšlenou a pro cestující atraktivní veřejnou dopravu, pak je třeba, aby dopravní systém našeho kraje byl plynule propojen se sousedními kraji. Pro začátek postačí jen tarifně, kdy bude na celou cestu stačit pouze jedna jízdenka. Cestující by tak nemusel několikrát platit za nejdražší první kilometry.

Můžete uvést nějaký příklad?
Představte si, že dojíždíte za prací, za lékařem nebo za studiem z Vysočiny do Brna. Pokud bydlíte v některém větším městě Vysočiny, pravděpodobně budete muset využít místní MHD, abyste se přiblížili buď na vlakové nebo autobusové nádraží. Následně přestoupíte na vlak nebo autobus, který vás doveze do Brna. Tam ještě využijete místní MHD, abyste se dostali do cíle své cesty. V lepším případě tak budete muset využít dva dopravní systémy, které spolu nejsou sladěny. Budete si muset koupit alespoň tři různé jízdenky, u kterých vždy zaplatíte nejdražší první kilometry.

A jaký je ideální stav?
Chceme dosáhnout toho, abyste nemuseli přemýšlet, jestli cestujete jen po Vysočině nebo jedete už do sousedního kraje. Na cestu by vám měla vždy stačit jedna jízdenka. Tato bude i podstatně levnější, protože na ni ujedete celou cestu.

V poslední době se hodně mluví i o stavbě vysokorychlostní železnice, která má protínat i Vysočinu. Jaký to bude mít vliv na náš kraj?
Pro Vysočinu to bude velký přínos. Nejenom pro to, že u Jihlavy bude stát samostatný terminál. Tato vysokorychlostní železnice nebude uzavřena jen pro speciální vysokorychlostní soupravy, ale zároveň ji budou moci využívat klasické vlaky, které pak sjedou na stávající železnici a dopravně obslouží jednotlivá města. Cestování do Prahy se pak zkrátí pod hodinu a do centra Brna se pohodlně dostanete do 30 minut. A to jsou již velmi příznivé časy pro každodenní dojíždění.

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: ANO 2011