www.horacke-noviny.com

Rozhovor:
Zdeněk Faltus: Základ je dostupná lékařská pomoc pro každého člověka

Dvojkou hnutí ANO do voleb je Zdeněk Faltus. Lékař, který chce přiblížit zdravotní péči všem lidem na Vysočině, aby nemuseli za specialisty složitě dojíždět. Jeho cílem je podpořit mladé lékaře a zdravotní sestry tak, aby pro ně byl výkon jejich povolání v našem kraji zajímavý a profesně atraktivní.

Přidáno: 17. září 2020
Zdeněk Faltus působí jako ortoped na Vysočině už bezmála čtyři desetiletí.     Foto: Hnutí ANO 2011

Zdeněk Faltus
- narozen 11. 7. 1983 v Novém Městě na Moravě
- narodil se 10. dubna 1957 v Jihlavě
- vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
- už téměř čtyři desetiletí pomáhá pacientům jako ortoped, působil v několika nemocnicích, nyní v Havlíčkově Brodě, má také soukromou praxi
- od roku 2010 je jihlavských zastupitelem, posledních šest let v barvách hnutí ANO
- je ženatý a má čtyři děti

Ve zdravotnictví se často skloňuje otázka dostupnosti zdravotní péče pro všechny lidi. Jak jsme na tom v Kraji Vysočina?
Vysočina je tvořena velkým množstvím malých obcí a postrádá město nad sto tisíc obyvatel. Senioři, zaměstnaní a matky s dětmi tak často musí i kvůli drobným problémům dojíždět do větších zdravotnických center. Chybí zde také taková základna pro zdravotní péči, aby pacienti nemuseli za specializovanou péčí mimo náš kraj.

Jaká by podle vás byla ideální strategie zdravotní péče pro lidi na Vysočině?
Vzhledem ke stárnutí obyvatel a charakteru našeho kraje si myslím, že kromě budování sítě páteřních nemocnic je výhodnou strategií vytvoření „komunitních center“ ve městech a menších obcích, a tím sdružit několik ordinací praktiků s možností diagnostického ultrazvuku, EKG, analýzy základních biochemických markerů a s možností ambulantně podat infuzi. Součástí těchto center by měla být i ordinace zubního lékaře. V těchto centrech by probíhala diagnostika a léčba základních potíží obyvatel. V ambulancích specialistů a v nemocničních ambulancích by tím pádem měli lékaři více času na složitější případy. Myslím si, že takto zajištěná zdravotní péče by byla příjemná pro pacienty a ve svém důsledku i ekonomická.

Reklama

Co je hlavním cílem?
Rád bych, abychom na Vysočině dobudovali síť oddělení tak, aby naše nemocnice nepřicházely o pacienty, kteří míří za specializovanou péčí mimo náš kraj. Celý tento ekonomický a zdravotnický model by ovšem vyžadoval určité úpravy v citlivé oblasti zdravotnictví, kterou je jeho financování.

S dostupností zdravotní péče souvisí i další problém a tím je nedostatek lékařů a sester. Jak tuto palčivou otázku vnímáte vy?
Nedostatek lékařů i zdravotních sester není problém pouze Vysočiny, ale i celé České republiky, vlastně i celé Evropské unie. Lékaři jsou často vystavováni velkému pracovnímu vypětí, nočním službám, přesčasům, vyhoření a stresu. To všechno, společně s možností dobře se uživit v jiných profesích, vede k tomu, že je lékařů málo a jejich průměrný věk se tak zvyšuje. V Česku k tomu „přispívá“ i stále poměrně nízké platové ohodnocení lékařů a neustále se zvyšující požadavky na celoživotní vzdělávání. V neposlední řadě lékaře odrazuje jakási degradace povolání na službu, za kterou se přímo nic neplatí, je volně dostupná a tedy v řadě případů i zneužívaná.

Podobné je to asi i u zdravotních sester, že?
Ano, ruku v ruce s nedostatkem lékařů jde i jejich nedostatek. Mladé ženy také shledávají, že jejich práce je neúměrně náročná. Sestry jsou dnes nuceny se neustále vzdělávat, požadavky na jejich profesní rozvoj ale určitě nejdou „rovnoměrně“ s platovým ohodnocením. Sestry jsou také často pod velkým tlakem kvůli neúměrné a často nesmyslné administrativě a navíc často suplují práci sanitářky. Proto mnoho mladých zdravotnic po vystudování do nemocnic ani nenastoupí a raději hledá uplatnění v jiném oboru.

Má hnutí ANO na Vysočině plán, jak dostatku lékařů a sester v našem kraji docílit?
Rádi bychom Vysočinu představili jako kraj, který mladému lékaři, lékařce či sestře umí nabídnout zajímavé a profesně atraktivní uplatnění a který zvládá nabídnout také ubytování. Nejprve třeba v moderní ubytovně, poté však umí pomoci i s výběrem a koupí bytu. Tak jako v případě měst, tak i v případě krajů v Česku bolestně chybí “sociální byty“ ve vlastnictví měst či krajů. Je to daň za privatizaci bytového fondu a v řadě případů i za ne zcela ideální územní plány. Třešničkou na dortu pro mladé zdravotníky - nejen lékaře, ale i sestřičky a záchranáře - by mohlo být nádherné přírodní zázemí Vysočiny, čistý vzduch, zkrátka příroda.

Se stabilním zdravotním zázemím úzce souvisí i otázka financování...
To máte pravdu. Chceme proto přesvědčit ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny k tomu, aby se zvýšilo množství peněz alokovaných pro náš kraj. Jde o prolomení zastaralého systému a zavedení nového systému úhrad zdravotní péče.

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: ANO 2011