www.horacke-noviny.com

Mateřská škola se z Hradu stěhuje o kousek dál

TŘEBÍČ (pch) – Česko-anglická mateřská škola Na Hradě patří mezi školkami k prestižní instituci. Dnes sídlí v administrativní budově někdejších Závodů Gustava Klimenta (později BOPO), které se říkalo Hrad. Odtud tedy její název. Od 1. září tohoto roku bude už na jiné adrese. A to o kousek dál naproti Treponu.

Přidáno: 28. ledna 2021

„Polepšíme si. Budeme mít větší a velmi moderní prostory a zejména budeme konečně po letech ve vlastním,“ říká ředitelka Anna Jourová-Polehlová.

Jako už bylo řečeno, jde o česko-anglickou školku. Na výuku angličtiny má školka akreditaci, i když o výuce jako takové se mluvit nedá. Děti s tu s angličtinou setkávají průběžně během celého dne jako s běžným komunikačním jazykem. Pro děti se tak stává přirozenou.

Školka má dnes dvě třídy. Ta první, modrá třída, je pro dvouleté děti (což v Třebíči není zas až tak běžné), které se s angličtinou setkávají zatím jen tak zlehka. Ve druhé třídě (zelená), kde už jsou děti starší se anglicky běžně komunikuje. V nových prostorách pak přibude i třetí třída. „Za to jsme rádi, protože tak pokryjeme velký zájem. To by ovšem nešlo bez evropských dotací, díky kterým se můžeme rozrůstat,“ říká ředitelka. Nově tak budou třídy pro dvouleté děti, pak pro tzv. střední děti (kolem čtyř let) a pro předškoláky.

Snaží se tu děti vést k samostatnosti a k osobnímu rozvoji, což jim pak pomáhá při přestupu do školy. Důležitou věcí je i to, že odcházejí s tím, že nemají strach z cizího jazyka, berou jej jako něco zcela normálního.

„Velkou devizou je u nás nadstandardní počet personálu, což nám umožňuje individuální přístup k dětem,“ prozradila Anna Jourová-Polehlová. Hodně v tom pomáhá i program Erasmus, díky kterému jezdí zdejší učitelky na zkušenou do zahraničí. Naopak mnoho učitelů z celé republiky i ze zahraničí přijíždějí čerpat inspirace do Třebíče Na Hrad.

Školka také maximálně zapojuje rodiče. Ti mohou do školky kdykoliv přijít a nemusí se jen koukat, jak vše probíhá, ale také se zapojit. Výhodou pro rodiče také je skutečnost, že otevřeno je do páté hodiny odpolední, existuje zde adaptační program na míru potřebám dítěte a rodiny, mnoho splečných akcí aj.

Školka není otevřená jen směrem k rodičům, ale samozřejmě i ke svému okolí. Třeba loňské Vánoce se nesly v tomto duchu. Děti dostaly na Mikuláše balíčky, ale ty byly tak trochu jiné. V balíčku našly suroviny na pečení perníčků, a také návod a věci na společné tvoření. Dostaly tak vlastně čas, strávený s rodiči. Zajímavou věcí byl také obrácený adventní kalendář. „Děti měly za úkol ze svých hraček nějakou vybrat s tím, že ji darují dětem, které nemají takové štěstí,“ doplnila ředitelka. Před Vánocemi se také ve školce vyráběla vánoční přání, která pak byla rozvezena po domovech důchodců. Děti se také podílely na vánoční výzdobě města, a to obrázky na plakátovacích plochách.

Vraťme se ale ke stěhování a novým prostorám školky. Předností budou samozřejmě nejmodernější prostory, klidné prostředí (přímo před novou školkou jsou dvě zelené plochy, na jedné z nich vznikne hřiště), pokračovat bude i projekt školní zahrady. Školka také bude rozvíjet péči o děti od dvou let. „To umíme velmi dobře,“ dodává ředitelka. O delší otvírací době jsme už mluvili, bude ovšem také možnost domluvit si individuální hlídání před i po otvírací době a mnoho dalšího.

Nesmíme zapomenout ani na nadstandardní počet různých kroužků, které budou přístupné i pro děti z jiných mateřských škol. To se týká třeba i angličtiny, kdy o prázdninách budou probíhat tzv. English campy.