Toulky po Třebíčsku – Čichov
Profilovka
05. 04. 2024.
2808

ČÍCHOV - Další zastávkou na naší společné cestě Třebíčském je obec Číchov. Nachází se přibližně 14 kilometrů severozápadně od Třebíče.

V současnosti má ves 223 obyvatel a je součástí mikroregionu Černé lesy. Vesnici člení na dvě katastrální území řeka Jihlava a to následovně: Brtnický Číchov leží na západním břehu a Třebíčský Číchov, jenž se nachází na východním břehu řeky. Toto dělení se používalo asi do roku 1879. Ke sjednocení vsi došlo kolem roku 1890, čemuž možná dopomohlo vybudování školy. Ta zanikla kvůli malému počtu žáků v roce 1978. Od roku 1994 obec provozuje turistickou ubytovnu. Pod obec rovněž spadají osady Hynkov a Jalovec a samota Vápenice. Cestou k zrekonstruované hájovně Vápenice, která se nalézá u rybníčku v údolí pod Jalovcem, projdete kolem opuštěného plaveckého bazénu. Ten patřil k rekreačnímu středisku Jalovec. Zajímavostí je místní rybník. Najdete tu křížek věnovaný památce Josefa Kubína z nedalekého Radotína, jenž zde v roce 1897 zahynul. Kříž je obtočený hadem, nelze si to však vysvětlovat tak, že by ho uštkla zmije. V dřívějších dobách obtočený had na kříži symbolizoval hada, kterého zvedl Mojžíš na poušti. V okolí rybníka se nachází zajímavé, trochu strašidelné stavení s různými řezbářskými výtvory. Číchovem rovněž prochází cyklostezka 5111 směrem na západ od železniční zastávky, která potom pokračuje do sousedního Radonína. Přes severní hranici území vesnice vede cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs. V okolí obce leží zřícenina Střeliště, ze které je díky stavu po kůrovcové kalamitě možné dohlédnout až na protilehlý kopec Jalovec.

Územím obce protéká několik potoků, například Vápenický, Leštinský a Radonínský potok. Nejvyšším bodem obce je vrch s názvem Velká hora (614 m. n. m.). Při procházce Číchovem můžete narazit na dva významné stromy – Lípy svobody. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1101 a nachází se v zakládacích listinách benediktinského kláštera. V roce 1234 byl Číchov prodán klášteru v Tišnově. Ve 14. století se brtnický Číchov stal majetkem panství pod hradem Rokštejnem a v 15. století se vesnice stala součástí brtnického panství. Roku 1580 byla Hynkem z Valdštejna založena osada Hynkov. Do brtnického a třebíčského panství ves spadala do roku 1849, od roku 1850 patřila do okresu Jihlava a od roku 1855 se dostala zpátky pod správu třebíčského okresu. Mezi lety 1980 až 1990 byla obec začleněna pod Přibyslavice, později se osamostatnila. Znak a vlajka byly obci schváleny Parlamentem ČR v roce 2015. Mezi pamětihodnosti Číchova patří bývalý hrad Střeliště nebo kaple Panny Marie. Poblíž bývalého rekreačního střediska Jalovec se nachází stejnojmenná přírodní památka, jejímž hlavním bodem ochrany je zachování přirozených podhorských pastvin s jalovcem obecným a výskyt vzácné rostliny hořečku mnohotvarého českého. Další přírodní památka, Na skaličce, je rovněž významnou lokalitou hořcovitých rostlin na Českomoravské vrchovině. Ohledně založení hradu Střeliště dodnes panují dohady. Jediná písemná zmínka o něm pochází z roku 1579, kdy zpustlý hrad odkoupil od brněnského probošta Pavlovského z Pavlovic Hynek Brtnický z Valdštejna. Na základě skromných zbytků nevelkého hradu, v jehož konstrukcích převažovalo dřevo a hlína, lze usuzovat, že se spíše jednalo o šlechtické sídlo. To mohlo patřit majiteli Radonína nebo zaniklé vsi Čertovec. Hrad byl opuštěn již v 15. století. Osud rekreačního střediska Jalovec je nejistý. A to nejen kvůli zimám bez sněhu, tak i kvůli lesům poničených broukem kůrovcem. Na protilehlé kopce se tak z Jalovce naskýtají vskutku smutné pohledy. V současnosti je RS Jalovec na prodej a hledá nového majitele. V dalším díle Toulek po Třebíčsku zavítáme do obce Šebkovice. 

Pavel Janega

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image