Kaplička je novou kulturní památkou
Profilovka
09. 04. 2024
visibility 516

KNĚŽICE (npu) - Kaple sv. Jana Nepomuckého v Kněžicích u Třebíče (okres Jihlava) včetně movitého vybavení byla v prvním čtvrtletí roku 2024 prohlášena za kulturní památku.

Jedná se o drobnou pozdně barokní sakrální stavbu situovanou v mírném svahu uprostřed vsi v blízkosti komunikace vedoucí z Brtnice do Opatova. Kapli vystavěnou na čtvercovém půdorysu s polygonálním závěrem k jihu završuje sedlová střecha krytá bobrovkami. Nedílnou součástí celého souboru je umělecky hodnotná barokní dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti a dvojice protějškových okřídlených hlaviček andílků v naivním lidovém pojetí, která nezastupitelně doplňuje mobiliář kapličky. Socha typického barokního tvarosloví představuje anonymní dílo dnes neznámého autora. Vznikla pravděpodobně okolo roku 1723. Kvalitní dřevořezba dobré výtvarné úrovně je hodnotnou ukázkou dobového uměleckého řemesla.

„Kaple sice nevybočuje z běžné historické stavební produkce v regionu a její míra autenticity je v důsledku řady obnov snížena, je však významným prvkem v urbanistické skladbě obce a utváří prostředí návsi,“ konstatoval Ing. Libor Karásek, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Kaple sv. Jana Nepomuckého není jedinou kulturní památkou v obci. Nedaleko od ní se nachází kostel sv. Jakuba Staršího a zámek. Další památkou v intravilánu obce je sousoší Piety.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image