Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Být starostou je pro mě velká čest a závazek

29.11.2018

TŘEBÍČ (pch) - Minulé úterý byl starostou Třebíče zvolen Pavel Pacal. V politice není žádným nováčkem. Dlouhou dobu byl v okresním městě místostarostou a poslední dva roky náměstkem hejtmana Kraje Vysočina.


Jak složitá byla povolební vyjednávání?

Vyjednávání byla mnohem jednodušší než před čtyřmi roky. Chtěl bych proto poděkovat všem kolegům v rámci nové koalice, protože ta jednání byla velmi korektní. Nejprve jsme porovnávali programové záležitosti a zjistili, že náš pohled na fungování města je velmi podobný. Jednání se vedla velmi konstruktivně, v příjemné atmosféře. Z těch povolebních vyjednávání, která jsem během své kariéry zažil, bylo tohle jednoznačně nejpozitivnější.

Vy už jste do těch jednání šel s tím, že budete kandidovat na starostu?

Byl jsem lídrem našeho hnutí Pro Třebíč, takže jsem s tím musel počítat. Ale do koaličních vyjednávání jsem rozhodně nešel s tím, že naše hnutí musí mít starostu. Chtěli jsme hlavně podpořit nově vznikající koalici. Rozdělení postů ve vedení města se řešilo až na konci jednání a když přišla tato nabídka a ostatní kolegové ji podpořili, tak jsem ji přijal. Je to pro mě velká čest a zároveň velký závazek. Vždy jsem si přál mít možnost uplatňovat své vědomosti a schopnosti pro svoje rodné město. Práce pro Třebíč je moje srdeční záležitost.

Předpokládám, že jste měl dilema, zda zůstat na kraji nebo odejít na třebíčskou radnici.

To vnitřní dilema tam bylo velké, protože na kraji mám za sebou dva roky práce a mnoho rozdělaných věcí a důležitých projektů. Odcházet od rozdělané práce není nikdy příjemné, ale když jsem byl osloven s nabídkou vést své rodné město, tak jsem neváhal.

Být radním na kraji je asi jednodušší než vést město…

Určitě ano. Moje práce na kraji je jednodušší v tom, že se týká méně oborů, je více specializovaná. V komunální politice je problematika mnohem složitější, náročnější je i komunikace s veřejností. Mohlo by se říci, že odcházím z pohodlnějšího místa, ale pro mě je práce starosty velkou výzvou, chci ji dělat dobře a naplno a moc se na ni těším.

Na kraji ale zůstáváte jako ne- uvolněný radní. Dají se dvě takové funkce zvládat? A nemáte strach, že vám to někdo vyčte?

Když jsem vstupoval do politiky a přišlo první rozhodování, tak jsem si řekl, že nikdy nebudu dělat dvě uvolněné funkce, tedy za dva plné platy. Na tom si stále trvám. Proto na kraji dále jako uvolněný pracovat nebudu. V rámci zastupitelského klubu mne však v podstatě nemá kdo vystřídat, protože všichni kolegové starostové byli také úspěšní v komunálních volbách a museli by řešit stejnou situaci. Takže zvítězil pragmatismus, na kraji budu pokračovat v práci jako neuvolněný člen rady. Jsem přesvědčen, že zvládnutelné to je. Práce starosty není o tom sedět v kanceláři, ale být v terénu, ve městě nebo jezdit po vyšších institucích, získávat kontakty a možnosti pro tu danou oblast. Navíc mám na kraji na starosti regionální rozvoj, což se s prací starosty města dobře doplňuje a město z toho může jen profitovat.

Neuvažoval jste i o tom, že se vzdáte mandátu v krajském zastupitelstvu?

Ne. Vysvětlil jsem svůj postoj už v předcházející odpovědi. Nemohu a nechci hazardovat s hlasy voličů. Lidé - a to především občané města Třebíče - mě do krajského zastupitelstva zvolili proto, abych hájil jejich zájmy, a já to budu i nadále dělat tak, jak nejlépe umím.

Pojďme k Třebíči. Kam bude Třebíč během těchto čtyř let směřovat?

Rádi abychom Třebíč posunuli v několika oblastech. Tou hlavní je dopravní infrastruktura. Abych byl konkrétní, tak se jedná o přestavbu několika problémových křižovatek. A to na ulici 9. května, na ulicích Hrotovická – Spojovací a Hrotovická – Kosmákova. Bude nutné, aby se vyřešila i křižovatka v Jejkovské bráně a s tím samozřejmě souvisí i revitalizace Karlova náměstí. To bude úkol přímo klíčový, centrum města je nutné zatraktivnit tak, aby konečně naplno sloužilo všem Třebíčanům. Chtěl bych, abychom v Třebíči vytvořili podmínky pro dostatek práce a aby ta práce byla dobře placená. Toho můžeme dosáhnout jen nepřímo tím, že budeme zvyšovat konkurenci mezi zaměstnavateli, což vyvolá tlak na zvyšování mezd. Chceme, aby tu byl dostatek bytů, chceme nově rozjet výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, chceme, aby byl dostatek parcel pro výstavbu rodinných domků. Chceme, aby školství a občanská vybavenost zůstala přinejmenším na stejné úrovni jako dosud a ta je velmi vysoká. Chceme více podporovat sport, a to hlavně dětí a mládeže. Rovněž chceme podporovat aktivity seniorů. Osobně bych chtěl přispět k tomu, aby se celkově změnila atmosféra ve městě, aby bylo veřejné prostředí kultivovanější, aby lidé byli schopni akceptovat názor druhých. Chci podpořit debaty, víc zapojit veřejnost do rozhodování o tom, jak bude vypadat naše město. A v neposlední řadě budeme samozřejmě s celým vedením aktivně podporovat výstavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

S dopravou souvisí téma obchvatu města.

Radnice na obchvat vliv samozřejmě má, nicméně ne tak velký, jak by se mohlo zdát. Je to stavba státu a my musíme maximálně tlačit na to, aby její provedení bylo co nejšetrnější k našemu životnímu prostředí a funkčnost co nejlepší pro život města. Důležité je, aby občané měli všechny informace o tom, v jakém je to stavu, jaké jsou možnosti a jak daleko je realizace. K tomu je třeba říci, že nyní probíhá proces posouzení vlivu na životní prostředí té trasy, která je v územním plánu, s níž ŘSD počítá. To je trasa, která byla vygenerovaná asi z jedenácti variant a pracuje se na ní nepřetržitě od roku 2005. Vliv na životní prostředí se posuzuje i u trasy tzv. velkého obchvatu, po kterém volá část zastupitelů. Nyní čekáme na výsledek. Radnice musí dělat všechno proto, aby v Třebíči vznikla trasa, která bude účinně řešit časté dopravní zácpy, vznikající v centru města v dopravních špičkách. Obchvat bude stavět stát a není možné každých pět let měnit pohled na věc. A je potřeba si říci, a to zcela otevřeně, že nám stát jednoznačně řekl, že v Třebíči se stavba podobného charakteru bude stavět pouze v případě, že tady bude nějaký státní zájem, v tomto případě výstavba pátého bloku v Dukovanech, protože z hlediska tranzitní dopravy Třebíč není v top seznamu měst a obcí, které potřebují obchvat.

Nebude pátý blok, nebude obchvat. Lze to tak chápat?

Ano. Je to tak. Ale musí to být obchvat, který uleví dopravě ve městě, Bude-li to obchvat, který městu neuleví, nemá pro město velký význam.

A to velký obchvat není…

Já to tak osobně vnímám. Lidé, přesunující se svými auty z jedné části města do druhé, nebudou ochotni používat mnohakilometrovou trasu velkého obchvatu vedoucího daleko od města. Ztrácí to pro ně smysl. Ale znovu zdůrazňuji, ať bude ve finále trasa jakákoliv, radnice musí pohlídat její technické provedení z hlediska životního prostředí i samotné funkčnosti pro obyvatele města.

Mluvili jsme o zaměstnanosti. Jak to v současné době s podporou města vypadá?

V roce 2019 začneme budovat inženýrské sítě v nové průmyslové zóně ve směru na Pocoucov. Už dnes mohu říci, že dvě třetiny této průmyslové zóny jsou již prodány a zbylá třetina půjde do prodeje v nejbližších měsících. Je potřeba začít pracovat na dalších lokalitách, protože zájem firem o pozemky je mnohem větší, než je nabídka. Do těchto zón lákáme a i nadále budeme lákat firmy, které zaměstnají lidi z Třebíče, nemáme zájem o firmy s agenturními zaměstnanci.

Má Třebíč a okolí dost lidí?

Je to velmi důležitá otázka. V současné době zaměstnanci chybí. Je problém pracovníky najít. Na druhou stranu - naší snahou je ulehčit situaci lidem, kteří dosud dojíždějí za prací mimo Třebíč a nabídnout jim alternativu práce ve městě. To je směr, kterým chceme jít.

Víme, že před několika týdny jste se stal otcem. Co je složitější, být novopečeným starostou nebo novopečeným otcem?

Složitější je určitě být starostou, ale mnohem příjemnější a daleko důležitější je být tátou. Vychovávat dítě je obrovská odpovědnost a ještě větší radost a my si ji s mojí ženou teď naplno užíváme. Chceme udělat všechno proto, aby naše dítě mělo ty nejlepší podmínky pro svůj zdravý růst a šťastný život. A koneckonců s tím souvisí i práce starosty. Vždyť my to naše město nebudujeme pro nás, ale především pro naše děti.

Autor: pch
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk