Nevychovává Tarzany, ale samostatné děti
Profilovka
05. 04. 2024.
900

TŘEBÍČ - Lesní mateřskou školu máme v Třebíči od roku 2021. V bývalé školní zahradě za alzheimercentrem ji zřídilo ekocentrum Chaloupky o. p. s. a Lesní mateřská škola. Čtete dobře. Celostátně významné ekocentrum, které má spousta lidí spojené především se zámečkem nad Novou Brtnicí, si od roku 2021 přidalo mateřskou školu dokonce i do oficiálního názvu.

Takzvané lesní školky vychovávají děti, pokud možno, pod širým nebem. Ne že by pod střechu vůbec nesměly, ale venku by měly trávit daleko více času než děti v klasické školce. Proč tomu tak je a jak vlastně chaloupecká LMŠ funguje? Na to jsme se zeptali Natálie Buriánové, jedné z průvodkyň. Tak se v LMŠ říká dospělým, kteří se o děti starají.

„Děti zde samozřejmě kryté zázemí mají. To je i ze zákona, protože jsme zapsáni v rejstříku MŠMT. Když je velký mráz nebo vytrvalý déšť, je zde útulná maringotka, kde se mohou ohřát a něco tvořit nebo hrát hry. V druhé maringotce se zase ukládají ke spánku po obědě. Každý do svého spacáčku. Rovněž o hygienu je postaráno. Máme zde kadibudky pro děti i pro dospělé a umývárnu s teplou vodou. Takže určitý středoevropský standard zde je.“

Jídlo je řešeno 
ve spolupráci s rodiči.
Dopolední a odpolední svačiny si děti nosí z domu a oběd dostávají. Svačiny na své strávníky čekají v ledničce, což je v letních vedrech nutnost. O obědy se stará školka a je dodáván od externího dodavatele. 

Jak děti tráví den 
v lesní školce?
Otevřena je od 7:00 do 16:00 hodin. Rodiče přivádějí děti až do 8:30 a do té doby s nimi mohou ve školce i zůstat, pohrát si a v klidu se rozloučit. O půl deváté začíná společný rituál, kdy se všichni sejdou u ohniště a v kruhu si spolu zazpívají ranní písničku, pozdraví se a řeknou si, co kdo od minulého dne zažil, co se mu povedlo, co měl dobrého a podobně.

Následuje první tematický blok, kdy se veškeré aktivity směřují k tomuto tématu. Mohou to být pohybové hry, vzdělávací aktivity nebo grafomotorické dovednosti. A protože do školky dochází i předškoláci, probíhá i předškolní příprava.

Poté děti čeká svačina, která je podle počasí buď na kryté zastřešené terase nebo okolo ohně.

Po svačině si děti sbalí batůžky a vyrážejí na dopolední vycházku. Nejčastěji se vydávají  do Libušina údolí, do Boroviček nebo na Kostelíček. Poloha LMŠ je pro tyto účely naprosto ideální. Tam se může pokračovat v hrách, které se vztahují k tématu dne, nebo probíhá takzvaná svobodná hra. Průvodce učí děti poznávat rostliny, ptáky podle zpěvu a podobně. Z výpravy už se těší na oběd a následuje poobědová relaxace a spánek s četbou pohádky. Kdo nemůže spát, může si prohlížet pohádkovou knížku. Vše je však v klidu a bez dovádění, aby si děti odpočinuly.

Po odpočinku nastává odpolední program, kdy však už některé děti odcházejí s rodiči domů. Ty, které zůstávají, mohou pokračovat v tématu dne, nebo si už jen hrát podle sebe, kreslit si či jinak tvořit. 

A nechybí ani odpolední svačina.

Proč vlastně?

„To vše přináší dětem několik benefitů, které se jim budou hodit nejen za pár let ve škole, ale vlastně po celý život,“ vysvětluje nám smysl lesních školek Natálie. „U dětí vzniká a rozvíjí se vřelý vztah k přírodě, která je neustále okolo nich. Celoročně ji pozorují, a to zanechá hluboké stopy. Jsou daleko otužilejší a zdravější než většina vrstevníků. Jsou samostatnější, protože je k tomu neustále vedeme. Balí si batůžky, samostatně se oblékají a svlékají, rozhodují se podle počasí a osobních pocitů. Prostě zde platí, že chybami se člověk učí. Myslím si, že dětem v osobnostním rozvoji velice pomáhá svobodná hra. Je to čas, kdy se děti mohou naplno věnovat své fantazii a svým přáním. 

Z pohledu dospělého to někdy vypadá jako řádění, ale věřte, že pro dětský rozvoj je to velice důležité,” vysvětluje nám filozofii svobodné hry průvodkyně Natálie.

Z chaloupecké LMŠ už několik dětí odešlo do normální školy. A věřte, že obavy mnohých se nenaplnily. Podle slov průvodců to nejsou nezvladatelní Tarzani, ale šikovné a samostatné děti, které umějí pracovat samostatně i v kolektivu.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image