Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Dvojité výročí historika a sběratele pohádek

09.03.2018

<<<

Alois Mikyska se narodil 27. května 1918 v Rudíkově do početné rodiny obuvníka. Od roku 1934 se učil ve Velkém Meziříčí knihkupeckým příručím a věnoval se propagaci katolického tisku. Od roku 1936 byl jmenován krajským ústředím propagátorem pro Velké Meziříčí a okolí. O tři roky později svou funkci předal B. Polové a stal se krajským tiskovým jednatelem pro kolportáž katolického tisku na západní Moravě.


Po přestěhování do Třebíče pracoval jako vedoucí vychovatel. Roku 1957 při zaměstnání odmaturoval na třebíčské jedenáctiletce a poté absolvoval čtyři semestry osvětové školy v Praze. Působil pak jako knihkupec a později jako vedoucí knihy na Karlově náměstí (v Čapkově domě). Byl také dlouholetým předsedou Okresního výboru Československé strany lidové. Zemřel 2. března 1988 v Třebíči.

Publikační činnost A. Mikyska zahájil novinovými články již před válkou. Vydávat drobné publikace začal roku 1947 a 1948, kdy vydal „Moravský kapesní kalendář“. Až roku 1968 vyšla jeho zásluhou drobná ale významná publikace „Básníku Jakubu Demlovi k devadesátinám“, kam napsal „Pozdrav do Tasova“. Konečně mu roku 1971 vyšlo šest pohádek z jeho mnohem početnější sbírky, nazvané stejně jako publikace „Pověsti a pohádky rodného kraje“.

Nejdůležitější část jeho díla ale zůstala v rukopisech a vzhledem k „samizdatovým nákladům je rozmístěna jen na několika málo místech. Jedná se o často náročné publikace, vybavené fotopřílohami, zhotovené v několika exemplářích. Týkají se převážně historie třebíčského děkanství a brněnské diecéze 19. a 20. století, často o několika stech stranách. Je to např.: „Galerie kněží brněnské diecese“ původně dokončená do roku 1975 a později prodloužená až do roku 1983, neskutečně pracné „Necrologium kněží brněnské diecese 1875–1985“, „Galerie starostů a předsedů MNV v Třebíči od r. 18850 do r. 1981“. Sestavil „Galerii kněží“, kteří v letech 1945–1975 trpěli a položili své životy a s P. Josefem Hudečkem sestavil „Galerii kněží,“ náležejících mezi umělce a vědce. Mimořádně cenný byl jeho katalog „Z historie třebíčského betlemářství“, obsahující 56 medailonů s fotodokumentací a již zmíněný soubor 30 pověstí a pohádek z Rudíkovska a Třebíčska.

Alois Mikyska publikoval v meziválečném katolickém tisku, po válce v Duchovním pastýři, Jiskře, Křesťanské ženě, Lidové demokracii, Naší rodině, Třebíčském kulturním zpravodaji aj. O jeho činnosti byl roku 1940 medailonek v publikaci „Ve službách katolického tisku“ a roku 1987 byl zařazen jako sběratel pověstí a pohádek v olomouckém „Slovníku sběratelů, vydavatelů a zpracovatelů moravských lidových pověstí“. Patří k významným kulturním osobnostem Velkomeziříčska a Třebíčska.

Autor: Radovan Zejda
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk