Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

K žalu všech šmoků a přátelíčků

28.05.2018

Třebíč (ap) - Černého, dvouhlavého, ale třikrát korunovaného plechového orla se znakem Třebíče, kterého obyvatelé města odstranili v roce 1918 z budovy radnice, spatří návštěvník na začátku výstavy v třebíčské městské knihovně na Hasskově ulici. Státní symbol zaniklé podunajské monarchie, dochovaný ve sbírkách Muzea Vysočiny Třebíč, je součástí expozice, nazvané „Po stopách republiky“, připravené ke 100. výročí vzniku Československa.


V nevelké výstavě, nainstalované v klubovně dospělého oddělení knihovny, najde zájemce o naše moderní dějiny ukázky tiskovin, kronik, dobových fotografií a artefaktů charakterizujících období vzniku Československa v roce 1918 až po jeho zánik po jednání premiérů Klause a Mečiara v brněnské vile Tugendhat v roce 1992.

Koncem října 1918 například mohli občané nově vzniklého státu číst toto posměšné smuteční oznámení s kresbou rakouské orlice otištěné vzhůru nohama: „Nelíčenou radostí jati oznamujeme všem českým občanům, že zalíbilo se všemohoucí spravedlnosti světské k nemalému žalu všech šmoků a přátelíčků československého národa povolati k sobě všemi národy nenáviděné RAKOUSKO-UHERSKO. Dokonalo vyhlášením československého státu v pondělí 28. října 1918 k velké radosti nás všech, kteří jsme úpěli po 300 let pod jeho pařáty… Můžeme si tudíž vroucně vzájemně blahopřáti, že tato hydra lidstva, Rakousko-Uhersko, kleslo konečně v hrob…“

Mezi vystavenými artefakty jsou třeba i rukávové pásky válečných veteránů Třetí říše, pověřence pro výchovu mládeže v protektorátu, revolučních gard z roku 1945 či pomocníka VB z doby tzv. reálného socialismu. Přemýšlivého zájemce o historii českých zemí tak mohou přivést k zamyšlení. Třeba nad tím, že od vzniku do zániku ČR jsme tu měli nejméně sedm odlišných „republik“, spíše protektorátů Francie, Německa či Sovětského svazu. Výstava, mapující důležité historické události i obyčejný život v našem regionu v průběhu čtyřiasedmdesáti let, potrvá do 18. července letošního roku. Foto HoN:

Arnošt Pacola

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk