Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Komise zahájila tažení proti dvojí kvalitě potravin

12.10.2017

Vysočina/BruseL (ap) - Horší kvalita potravin nebo čisticích prostředků, prodávaných ve stejném obalu Východoevropanům, oproti zboží na západním trhu, je obchodní praktika, která z nás Čechů, Moravanů či Slezanů dělá občany Evropské unie druhé kategorie. Tématem zboží dvojí kvality se za účasti Třebíčanky, eurokomisařky Věry Jourové, v září zabýval i zemědělský výbor dolní komory našeho parlamentu v Jihlavě.


Nedávné testování v Česku ukázalo, že se v kvalitě i složení lišilo 13 z 21 výrobků. Například prací prášek pro východní trhy měl méně aktivních látek a stejně vypadající luncheon meat, který byl pro německý trh vyroben z vepřového masa, byl pro český trh z kuřecího separátu.

Nyní hodlá Brusel uvolnit na testování kvality výrobků částku, činící v přepočtu 52 milionů korun. „Chceme, aby se testovalo a nacházely se důkazy. Vedu řadu jednání s prodejci a obchodními řetězci a chci, aby ty výsledky byly co nejvíc vidět a aby to neztroskotalo na tom, že nejsou peníze,“ řekla v Jihlavě eurokomisařka Věra Jourová, v jejíž působnosti je i ochrana spotřebitelů.

Evropská komise nyní vydala soubor pokynů, které mají členským státům pomoci v boji s nekalými obchodními praktikami v oblasti potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí kvality výrobků, které ve svém letošním projevu o stavu Unie oznámil předseda Juncker. když prohlásil: „Není pro mě přijatelné, aby občanům v některých částech Evropy byly pod stejnou značkou a ve stejném balení prodávány potraviny nižší kvality než občanům v jiných zemích. Musíme nyní národním orgánům poskytnout více pravomocí, které jim umožní veškeré nezákonné praktiky vymýtit, ať už se vyskytnou kdekoli.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu dodala: „Jsou-li dva různé výrobky nabízeny spotřebitelům pod stejnou značkou a ve stejném obalu, jedná se o klamavé a nekalé jednání. Tato záležitost je jasným příkladem toho, že přeshraniční problémy lze řešit pouze spoluprací na úrovni EU. Členské státy se s ní samy dlouho nedokázaly vypořádat. Jsem odhodlána tuto praktiku, kterou právo Unie zakazuje, odstranit a zajistit, aby se všem spotřebitelům dostalo stejného zacházení.“

V nově vydaných pokynech Komise jsou vyjmenovány a vysvětleny příslušné požadavky právních předpisů EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele, které musí orgány uplatňovat při posuzování případného problému s dvojí kvalitou potravin. Kromě těchto pokynů Komise pracuje i na metodice, která povede ke zdokonalení srovnávacích potravinářských testů, aby členské státy mohly o této otázce jednat na základě spolehlivých a sdílených vědeckých poznatků, které budou platit pro všechny bez rozdílu. Na vypracování této metodiky poskytla Komise Společnému výzkumnému středisku (JRC) 1 milion EUR. Komise již také financuje i další činnost, zaměřenou na shromažďování důkazů a prosazování pravidel – na financování studií nebo na donucovací opatření poskytla členským státům další jeden milion eur.

Dne 13. října se Komise zúčastní spotřebitelského summitu, jednání ministrů na vysoké úrovni na téma dvojí kvality, které v Bratislavě pořádá slovenská a česká vláda. Rovněž bude Komise v listopadu pořádat pracovní semináře se zástupci orgánů na ochranu spotřebitele a orgánů pro bezpečnost potravin.

Komise již také zahájila dialog s výrobci a jejich sdruženími, kteří se zavázali vypracovat během letošního podzimu kodex chování. „To už jsme tady také měli – pokyny, metodiky, studie, pravidla, semináře, sjezdy a morální kodex budovatele komunismu. A jak to všechno dopadlo, kde je komunismus a jeho budovatelé, že? Proto ani nevěřím, že někdo zlikviduje špinavou podstatu obchodu - levně někde něco nakoupím a draho to jinde nějakým hlupáčkům v pěkné krabici prodám. S tím nenadělá nic žádný morální kodex nebo komise, i kdyby byla evropská,“ okomentoval tažení Bruselu proti dvojí kvalitě potravin Třebíčan Bronislav Stamr.

Autor: ap
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk