Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Na silnice jsou miliardy. Jen nezaspat termíny

15.09.2016

JIHLAVA (kv) - Krajští zastupitelé schválili v úterý na svém zasedání i aktualizaci Zásad územního rozvoje, tedy krajský územní plán, který má v budoucnu obsahovat také koridory, vyčleněné pro jihovýchodní obchvat Jihlavy, obchvat Velkého Beranova a Okříšek včetně nové silnice do Nové Vsi. „Schválením aktualizace se bude moci de iure rozeběhnout realizace těchto tří staveb,“ uvedl radní Kraje Vysočina Martin Hyský.


Jde o stavby, které dostaly v rámci kraje zelenou. S jejich realizací by se mohlo začít v roce 2018. Odhadované náklady na ně přesahují miliardu korun.

S realizací uvedených staveb by měly výrazně pomoci evropské dotace. Kraj bude moci v příštích dvou letech vyčerpat přes tři miliardy korun. To jsou objemy, se kterými dosud nepracoval. Obvyklejší byly částky poloviční až třetinové. „Z toho důvodu jsme navrhli změnu zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic,“ uvedl při jednání zastupitelstva náměstek pro dopravu Libor Joukl. Veškeré akce, financované z krajského rozpočtu, případně Státního fondu dopravní infrastruktury bude nadále připravovat a realizovat výhradně KSÚS, odbor dopravy a silničního hospodářství a majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina budou připravovat a realizovat vše, co bude spolufinancováno evropskými penězi. „K tomuto kroku jsme přistoupili proto, abychom uvolnili ruce krajským úředníkům, aby dokázali připravit projekčně a technicky vše, co souvisí s vyčerpáním možné alokace,“ dodal Libor Joukl.

Proč takový shon s čerpáním peněz? Příčinou je vznik Integrovaného regionálního operačního programu. Peníze už nejsou přidělovány jednotlivým regionům, ale jsou přerozdělovány celorepublikově. A protože se každý projekt posuzuje z hlediska ekonomické efektivity, mohlo by to znamenat, že se na venkovské silnice už nikdy nedostane. Prostě tudy projede nesrovnatelně méně aut a obslouží se nesrovnatelně méně lidí než v okolí velkých měst. V oblasti dopravy se proto podařilo vyjednat jisté „předrozdělení“. „Podařilo se dohodnout, jak velké částky jsme po jednotlivých krajích schopni do konce roku 2018 vyčerpat. A co nevyčerpáme, spadne do jednoho velkého kýble,“ zaznělo na vysvětlenou z úst Libora Joukla.

Autor: kv
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk