Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Naději národa chybí větší finanční podpora

27.04.2017

Luka nad Jihlavou (mč, am). Setkání zástupců mateřských a rodinných center s prvním náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Pavlem Fraňkem se konalo v pondělí 24. dubna v Mateřském centru Domeček v Lukách nad Jihlavou. Z Prahy přijela prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská.


Kolínská připomněla historii založení prvního centra v Praze v roce 1992. „V roce 1990 jsem přijala pozvání Aleny Wagnerové do Mnichova a tam jsem se infikovala virem mateřských center.“

Vzpomněla také na slova zesnulého sociologa Ivo Možného: „Práce mateřských center patří k naději našeho národa.“

Krajská koordinátorka Sítě pro rodinu pro Kraj Vysočina Daria Čapková vyzvala jednotlivé vedoucí, aby krátce představily činnost svých center.

Co vedoucí, to žena hrdinka, která mnohdy na pokraji svých sil shání peníze na činnost, na almužnu pro lidi, kteří jí pomáhají a často téměř celý rok zadarmo. Některé „tahounky“ center dokonce přiznaly, že vkládají do životaschopnosti zařízení i rodinné úspory. Jak na to reagují jejich partneři, není třeba popisovat.

Veronika Chromá nově stojí v Hrotovicích v čele mateřského centra Andílci. Městu, oceněnému jako Obec přátelská rodině, je vděčná za to, že neplatí za nájem a energie.

Vedoucí centra v Kněžicích u Jihlavy a v Brtnici Jitka Ludmilová prozradila, že si s manželem dokonce pořídili palačinkovač, aby výdělkem za jeho produkty na různých akcích podpořili práci center, které vedou.

Zuzana Žatečková vede v Okříškách Mateřské centrum Andílek. „Zhoršující se podmínky poskytování dotací a vysoký nájem, který obci platíme, způsobí, že tento rok zřejmě nepřežijeme a skončíme,“ řekla rezignovaně.

Málo a možná ještě méně

Náměstek Franěk pozorně naslouchal a nejdříve navrhl zvýšit poplatek rodičů za vy- užívání služeb v centrech. Tento návrh ale účastnice setkání odmítly. Část aktivit center je určena pro rodiny, ohrožené sociálním vyloučením a zvýšení poplatků by znamenalo, že by je nemohly využívat. Zároveň se shodly na tom, že rodina je dobré téma pro reklamu, nikoliv pro sponzoring.

Stanislava Holbová, z oddělení sociálních služeb KÚ Kraje Vysočina, upozornila, že částka, která bude uvolněná na prorodinnou politiku v příštím roce, bude stejná jako letos a nevyloučila, že možná bude nižší.

Tahle informace zneklidnila Rut Kolínskou: „Neměla by se tato částka naopak zvyšovat? Přece když mateřská centra dobře fungují, ubírají práci sociálním službám a pomáhají tak kraji šetřit!“ Otočila se následně k náměstku Fraňkovi s prosbou: „Prosím vás, abyste s nástupem na tento nový post i nově uvažoval a nacházel cesty, jak mateřským a rodinným centrům co nejvíce usnadnit finanční situaci.“

„Pravdou je, že neziskovek je příliš. Balík peněz je bohužel jen jeden a pořád je v něm málo. Práce mateřských center, jak se dnes přesvědčuji, je náročná, záslužná a špatně ohodnocená,“ konstatoval náměstek. Zapsal si také poznámku vedoucích center, že krajské dotace chodí až v závěru roku, což je pro některé z nich velký problém. I v tomto ohledu se Rut Kolínská přimlouvala, aby tahle připomínka byla zohledněna.

Odměnou je radost v očích dětí

Nejvíce problémů mají malá mateřská centra, fungující na bázi dobrovolnosti. Překonat první roky, vydržet stres a neustálý pocit nejistoty a profesionalizovat se nezvládne každá organizace, obzvláště pokud nemá podporu obce či města.

Blanka Kovářová založila Mateřské centrum Domeček v Lukách nad Jihlavou před sedmi lety. Za dobu jeho existence se provoz z původně dvou dopoledních programů rozšířil na celotýdenní program dopoledních i odpoledních aktivit. Rovněž zorganizovali mnoho akcí pro celé rodiny, veřejnost a občany a aktuálně připravují otevření dětské skupiny. „Organizace těchto akcí je vždy časově i personálně velmi náročná, bohužel často na úkor volného času. Bez podpory partnerů, rodiny by to ani nebylo možné. Velkou odměnou jsou ale vždy vydařené akce, spokojené děti a děkovné dopisy rodičů. Práce s lidmi i dětmi mě vždy naplňovala,“ říká s úsměvem.

Práce v mateřských centrech není o vysokých příjmech, ale o emočním naplnění, lidských příbězích, o možnosti vidět rozzářené dětské oči, dostávat povadlé sedmikrásky a výkresy od dětí - jen tak, pro radost, protože si na vás vzpomenou při cestě ze školky.

„Hledání finančních zdrojů, výzev, psaní projektů je časově velice náročný proces. I přes finanční nestabilitu, nejistotu vždy zajišťujeme kvalitní a spolehlivé prorodinné služby pro rodiny, děti i dospělé,“ zdůrazňuje a dodává: „Nemá smysl se ptát, zda mají mateřská centra smysl - mají vždy takový smysl, jaký jim sami dáme.“

Mateřská centra nabízejí i pomoc

Skvělým příkladem dobré praxe může jistě být Třebíčské centrum. Za 19 let své existence se stalo profesionální organizací, nabízející komplexní služby pro rodiny a uznávaným partnerem v oblasti prorodinné politiky. „Ano, zajištění financování je hodně náročné, ale hledáme možnosti a řešení. Realizujeme projekty, žádáme o dotace, spolupracujeme s úřadem práce. Když se jedny dveře zavřou, otevíráme jiné“, nevzdává se Anna Machátová, předsedkyně organizace.

Význam mateřských a rodinných center rekapituluje Daria Čapková: „Za 25 let historie je vidět značný posun. Mateřská centra již dávno nejsou jen místem setkávání rodičů s dětmi. Stala se místem, kde rodiny najdou pomoc, bezpečný prostor i možnosti řešení svých problémů. Vývoj vidíme i v přístupu ze strany některých politiků a zástupců obcí.“

Intervizní regionální setkání, jako bylo toto v Lukách nad Jihlavou, je jedním z nástrojů vzájemné podpory mateřských a rodinných center v kraji. „Sdílení našich zkušeností, vzájemná pomoc, podpora a motivace je pro nás všechny velmi důležitá a klíčová pro další práci. A jsme moc rádi, že se k nám tentokrát přidal i pan náměstek Franěk, vyslechl si naše příběhy a věnoval pozornost našim problémům,“ zakončila Anna Machátová.

Autor: mč,am
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk