Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Nikdo nechce umírat sám a opuštěný

24.02.2020

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU (mach) - Domov pro seniory v Náměšti nad Oslavou získal mezi prvními certifikát paliativního přístupu. Přeloženo do srozumitelnějšího jazyka, tamní personál umí zařídit vše pro to, ale mohli klienti v klidu umřít ve známém prostředí domova a nejezdili umírat do nemocnic.


„V roce 2017 jsme byli požádáni Asociací poskytovatelů sociálních služeb, abychom se zúčastnili pilotního projektu, který měl nastavit v domovech paliativní přístup. Projekt trval dva roky. Prošli jsme celým projektem, ale po dvou letech jsme neměli dokončené všechny věci, proto jsme dostali ještě půl roku na dotažení a teprve letos 31. ledna jsme odesílali poslední potřebné materiály. Ve středu 12. února na konferenci zdravotní péče jsem převzala z rukou ředitele Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého certifikát paliativního přístupu v domově,“ seznámila nás s novinkou ředitelka Domova pro seniory v Náměšti nad Oslavou Věra Bařinová.

Cílem projektu asociace je podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb a pomoci jim s nastavením procesních kroků při zavádění konceptu paliativní péče. Zároveň projekt usiluje o osvětu problematiky, vedoucí ke změně přístupu společnosti k tématu smrti a umírání a zvýšení informovanosti konkrétních cílových skupin. V roce 2017 se do pilotního projektu zapojil Domov pro seniory v Bechyni, Brně a právě v Náměšti nad Oslavou.

V případě domovů pro seniory se nehovoří o paliativní péči (náleží hospicům), ale o paliativním přístupu, který jsou domovy schopné v případě zájmů klientů nabídnout na samém sklonku jejich života. „Velmi úzce spolupracujeme s lékařem, on je ten, kdo rozhoduje o zařazení do paliativní péče, je tím, kdo ji indikuje a celý proces řídí. My pracujeme podle jeho pokynů po zdravotnické části. To celé ale má i sociální část. Znamená to, že doprovázíme klienta. Vytvoříme s ním takzvaný plán péče závěru života, kde mluvíme o tom, jak si představuje péči ve změněných podmínkách, kdy už nemůže dělat věci tak, jak je dělával dřív. Bavíme se o všech jeho fyzických, psychických, sociálních a spirituálních potřebách. V těchto oblastech se snažíme zjistit jeho přání a v plánu je nastavit. Poté se pravidelně schází celý tým, a hodnotí, jak se nastavený plán daří naplňovat. Důležité slovo má také rodina. Je to kombinace - lékař, rodina, zdravotní sestra, sociální pracovnice a další pracovníci dle potřeby. Tihle všichni se domlouvají na tom, aby zabezpečili takovou péči, aby klient mohl v klidu odejít,“ nastínila v kostce princip paliativního přístupu ředitelka.

Důležitým bodem nastavení takové péče je vůbec zjištění zda si něco takového sám klient přeje a a dále, jaká je jeho představa. Personál domovů má obvykle takovou zkušenost, že dokud jsou klienti v kondici, nechtějí se něčím podobným zabývat. „Je to téma, které je pro ně velice těžké a ne vždy se chtějí otevřít. Hovoříme s nimi na společných schůzkách a snažíme se vytvořit pro ně bezpečné prostředí, aby o tom měli chuť mluvit. Personál musí být velice vnímavý, kdy je ta správná doba, kdy nám ten klient naznačí, že by o tom byl ochotný mluvit. Musí být na to naladěni,“ připouští Věra Bařinová.

Dříve bydlely rodiny pohromadě. Rodina byla přímým účastníkem životního koloběhu, rodilo se a umíralo doma. S postupem času jsme příchod nového života a stejně tak i odchod starého přemístili do nemocnic. „Ale my víme, že lidé nechtějí umírat v nemocnicích. Chtějí umírat u nás. V nemocnici je čeká vícelůžkový pokoj, v cizím prostředí s personálem, který je vidí poprvé v životě. A nikdo tam nemá čas je doprovázet. My jim přivedeme faráře a zajistíme duchovní službu, jsme u klienta častěji, věnujeme se mu. Tohle pro vás v nemocnici nikdo ne- udělá. Také rodinným příslušníkům nabízíme, že tu mohou být u umírajícího po celou dobu. Přidáme lůžko do pokoje. Rodina je součástí týmu. Sami klienti hned při nástupu do domova obdrží základní informace. Někdy i sami přijdou, a dotazují se na paliativní péči. Seznámíme je s tím, odpovíme jim na otázky. Až přijde ten správný čas, otevřou to téma sami,“ sdílí vlastní zkušenost ředitelka domova.

Foto HoN: Martina Chromá

Autor: mach
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk