Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Silnici kritizují i Děti Země

27.03.2017

OKŘÍŠKY (kv) - Jaký vliv bude mít nová silnice, spojující Přibyslavice a Novou ves s budoucím obchvatem Okříšek, respektive silnici I/23 na životní prostředí? Je vůbec vhodné novou silnici budovat a za jakých podmínek? Na to by měla odpovědět tzv. studie EIA. O tom, že touto analýzou musí projekt výstavby silnice (oficiálně přeložky III/40510 Okříšky - Přibyslavice) projít, rozhodl v polovině března odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.


Ve zjišťovacím řízení, které předcházelo tomuto rozhodnutí, se proti výstavbě silnice postavila řada subjektů. Mezi nimi i Děti Země nebo Český svaz ochránců přírody z Kněžic. Svou petici, upozorňující na některé aspekty budoucí výstavby, podepsali i občané Petrovic, Okříšek, Nové Vsi a Přibyslavic.

Nesouhlasí třeba se zpracovanou hlukovou a rozptylovou studií, která podle nich neodráží skutečnou intenzitu dopravy, požadují také výstavbu protihlukové stěny. Upozorňují na zábor kvalitní zemědělské půdy, na to, že nejsou uvedeny celkové výměry nutného záboru a na to, že nejsou vyznačeny polní cesty a sjezdy na jednotlivé pozemky, což by následně znesnadnilo jejich obhospodařování. S tím souvisí i možný zásah do stávajícího melioračního systému.

Vyjádřili také námitky proti provedenému zoologickému a botanickému průzkumu, který je podle nich nedostatečný, zcela pomíjí sledování v jarním období a nezohledňuje významné lokality. EIA by podle nich měla řešit i případný dopad na zdroje pitné vody. Mezi připomínkami se objevovaly i zcela konkrétní požadavky, třeba na výsadbu neopadavých dřevin podél silnice. A došlo i na požadavek, aby byla současně posuzována i jiná varianta, jak napojení novoveské průmyslové zóny řešit.

Přeložka se prozatím posuzuje zároveň s plánem obchvatu Okříšek. Obě silnice se mají křížit v blízkosti železničního přejezdu na silnici Hvězdoňovice – Krahulov. Železnici by měla překonávat pomocí nadjezdu, následně bude pokračovat severně až severovýchodně mostem přes Okříšský potok. Pak bude míjet petrovický sportovní areál a dlouhým mostem překonávat údolí řeky Jihlavy. Nakonec se napojí na silnici Přibyslavice – Nová Ves.

„Předpoklad zahájení realizace stavby byl stanoven na podzim v roce 2018. Tím, že je projekt poslán do velké EIA, se čas samozřejmě prodlouží. Předpokládáme, že velká EIA by mohla být hotová na podzim 2017. Potom můžeme požádat o vydání územního rozhodnutí, dokumentaci pro územní řízení už máme hotovou. Záleží, zda bude z velké EIA něco nutné doplnit do projektové dokumentace. Souběžně bude probíhat majetkoprávní příprava,“ komentuje plány na výstavbu tisková mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová s tím, že momentálně není možné skutečné datum výstavby odhadovat.

A jak rozhodnutí komentují jedni z hlasitých kritiků Děti Země? „Jsme spokojeni, neboť krajský úřad stejně jako v roce 2015 a 2016 rozhodl, že obě silnice si zaslouží podrobné ekologické vyhodnocení, neboť předložená oznámení byla nedostatečná,“ říká předseda organizace Miroslav Patrik s tím, že v oznámení identifikovali až patnáct rozporů.

Autor: kv
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk