Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného
„Jde o naplnění života v nemoci,“ zdůraznil MUDr. Kabelka.
(foto: Arnošt Pacola)

Snahou je umožnit pacientům dožít doma

21.03.2016

Třebíč - Paliativní péče je taková zdravotní péče, která nemůže pacienta vyléčit, ale aktivně usiluje o to, aby čas, který mu v životě zbývá kvůli přirozenému průběhu nevyléčitelné nemoci, byl naplněn co nejkvalitnějším životem, bez bolesti a bez ztráty důstojnosti. Rozvoj domácí hospicové péče na Třebíčsku byl tématem středeční druhé charitní konference v třebíčském hotelu ATOM.


Konference se uskutečnila v době, kdy Kraj Vysočina dokončuje poslední úpravy nové Komplexní koncepce paliativní péče v kraji. Třebíčský rodák a předseda České společnosti paliativní medicíny MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. je hlavní osobností, která se v České republice a zvláště na Vysočině zasazuje o rozvoj léčby bolesti nevyléčitelně nemocných pacientů. Podle primáře Kabelky má sice Česko jedno z nejlépe rozvinutých zdravotnictví i sociálních systémů na celém světě. Ale, bohužel, také jedno z nejméně efektivních v některých oblastech, paliativní péče k nim patří. Je to tím, že se u nás výrazně změnila struktura populace a výrazně prodloužila střední doba života. Proto MUDr. Kabelka usiluje o mnohooborový přístup v péči o pacienty, mezi nimiž nejvýznamnější skupinou jsou onkologičtí a geriatričtí pacienti. Snahou přitom je umožnit dožít 80 procentům pacientů doma.

Nejde jen o dny poslední

„Vysočina je výjimečná tím, že tady se to začíná dařit. Pevně doufám, že se nám podaří dostat do fáze, kdy na Vysočině budeme mít síťový systém paliativní péče nejenom pro poslední dny života, ale pro péči v závěru života… V současné době lůžkové hospice v České republice pokryjí jen zhruba 5 – 6 procent potřebných,“ řekl MUDr. Kabelka, který zdůraznil i další civilizační hrozbu, tou je demence týkající se dnes v republice podle kvalifikovaných odhadů 150 – 200 000 lidí. „Počítá se s tím, že v nejbližších 20 letech ta čísla budou téměř trojnásobná. Každá druhá rodina bude tuto tematiku řešit, to je velmi vážná informace,“ podtrhl MUDr. Kabelka při vědomí faktu, že zdravotnictví je dnes také jednou z významných oblastí byznysu. „My ale potřebujeme respekt, toho máme poměrně málo, a pokoru respektovat přání nemocného. S tím souvisí velmi úzce lékařská etika v plánech péče o nevyléčitelně nemocné lidi v posledních měsících života, ne jen v posledních dnech nebo týdnech. Musíme pracovat cíleně s životní bilancí, s psychologickou péčí a snahou o naplnění života v nemoci… My strašně potřebujeme v našich zdravotnických zařízeních se zaměřovat na specifické potřeby klientů,“ zdůraznil Kabelka. Rodina, která se rozhodne vzít si do domácí péče na smrt nemocného blízkého, podle Kabelky dělá pro sebe, společnost i stát obrovskou hodnotovou službu. „Tato rodina ale musí mít zároveň jistotu, že ji v tom stát nenechá. Jistotu, že my zdravotníci přijedeme, když bude potřebovat, zasáhneme a dáme jim jistotu, že oni to dělají správně,“ dodal MUDr. Kabelka.

Paliativa a nemocnice

Třebíčská nemocnice s účinností od ledna 2016 uzavřela smlouva o spolupráci mezi Oblastní charitou Třebíč a nemocnicí při zajištění mobilní hospicové péče. „V současné době je ve společnosti velká tabuizace umírání a smrti. Lidem chybí zkušenosti s umíráním, mají strach z této péče a nevědí, jak se postarat o svého blízkého. Proto je naším společným cílem vytvořit podmínky pro poskytování paliativní péče v domácím prostředí. Mobilní specializovaná paliativní péče představuje komplexní odbornou službu,“ řekla na konferenci ředitelka třebíčské nemocnice Ing. Eva Tomášová.

Usebrání, to je také důležité

Socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. na konferenci hovořila na téma Proč se dnes o smrti nemluví. „My jsme prostě smrt vytěsnili jako něco, co by nemělo zatěžovat ty ostatní… Kdyby byl ale život jenom trvání, a nebyl by zakončen smrtí, nedalo by se hovořit o kultuře. Přístup ke smrti je záležitost kulturotvorná. Vždyť podle čeho posuzujeme, že někde určitá kultura je? Podle toho, zda člověk, tedy přirozené zvíře, má nějaké představy o svém pokračování… Co to smrt je? Opouštím tuto zemi – smířen s faktem, že odcházím… Peklo není to, co je kolem nás, ale naše nevyřešené otázky… A otázka umělého prodlužování života?! To neumožňuje příbuzným umírajícího USEBRÁNÍ… Nejpodstatnější věci jsou ty, které vám umírající sdělí, když ho držíte za ruce,“ řekla mimo jiné Šiklová.

Miliony z kraje

„Konference ukázala jednotlivé možné cesty péče o lidi v terminálním stádiu a naznačila možnosti terénního hospice, který by mohl být později rozšířen do všech dalších regionů našeho kraje,“ uvedl krajský radní pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál, který byl jedním z garantů a vystupujícím na odborné konferenci. Už od roku 2008 poskytuje Kraj Vysočina na dofinancování provozu Domácí hospicové péče každoročně přes sedm milionů korun a více než jeden milion korun na dofinancování provozu terénního hospice. „Terénní domácí paliativní péči jsme minulý rok podpořili poprvé a budeme v tom pokračovat i v následujícím roce," uzavřel radní Petr Krčál.

Autor: Arnošt Pacola
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk