Na Pazderně jim tam kvete kukačka
Profilovka
18. 05. 2024
visibility 2216

PŘECKOV (ap) - Osada Přeckov severně od Třebíče je poprvé připomínána v roce 1360, kdy je v historických dokumentech zmíněn jakýsi Zdislav z Přeckova. Vesnice často měnila své majitele a Přeckov býval do roku 1495 samostatným statkem s tvrzí, která stávala na místě chlévů a zahrady, kde jsou dosud znatelné náspy. Historickou atmosféru obce vytváří charakteristická zvonice na návsi s kamenným křížem před ní a další řemeslně kvalitní kamenné kříže.

Malá obec leží v přírodním parku Třebíčsko, v okolí je krásný a unikátní terén s mnoha balvanitými ostrůvky. Přeckovem také prochází žlutá turistická značka z Trnavy do Hroznatína a Uhřínova. V okolí obce se každému naskytnou nevšedně krásné výhledy na neporušenou přírodu. Na přirozeně vlhké louce hned vedle polní cesty za vesnicí, které dala jméno bývalá pazderna, tam roste v Česku velká vzácnost, přírodní památka orchidej vstavač, přesněji prstnatec májový. Lidově se jí za starých časů říkalo kukačka. Kukačka prý kdysi rostla na každé louce, dnes však známe kukačky rostoucí jen na loukách suchých.

Se starostou, Bc. Josefem Náhlíkem, jsme si povídali o životě v obci v pěkné budově obecního úřadu, která byla postavena na místě bývalé obecní pastoušky.

Přeckov má v současné době 75 obyvatel.

Z toho je 14 dětí nebo mládeže do 18 let. Nevymíráme, z pohledu malé obce máme u nás dost mladých lidí i dětí. V létě by se mělo narodit další.Teď vám znepříjemňuje život objížďka kvůli rekonstrukci silnice Třebíč - Velké Meziříčí v úseku před Rudíkovem.
Když není mokro, dá se dojet do Rudíkova po lesní cestě, kterou znají místní. Nesmí ale zapršet. A nebo z Benetic na Hroznatín do Rudíkova. Do Třebíče se musí jet objížďkou přes Horní Vilémovice, Benetice a Budíkovice. Máme proto i požádáno o dotaci na 145 000 korun z Programu obnovy venkova na spravení cesty směrem na Trnavu, dnes po ní vede přes potok i trasa cyklostezky. My jako obec bychom do té opravy vložili 105 000. V poslední době se zaměřujeme právě na opravy polních cest. Třeba i kolem pazderny s chráněným vstavačem májovým.

Kvůli bourání budovy bývalého obecního úřadu a výstavbě nových obecních budov v Rudíkově byl dočasně přerušen i provoz zdravotní ordinace, kde měli praktického lékaře i lidé z Přeckova.
Tradičně jsme obvodem spadali pod Budišov. Do ordinace v Rudíkově jsme mohli jezdit jen jeden den v týdnu, bylo to blíž. Ale co naděláme, tak teď jezdíme do Budišova, tam lékař ordinuje každý den. Je tam dětský lékař i zubař. Máme informaci, že až se postaví nový úřad v Rudíkově, bude tam i dětský lékař, takže se máme na co těšit.

Vím, že nejdůležitější akcí dnešních dnů je u vás nový územní plán, nabídnete v něm třeba i více stavebních míst pro mladé?
Majitelé pozemků v katastru obce mohli nejpozději do 7. dubna podat žádost o změnu stávajícího stavu. Požádali jsme proto občany, aby zvážili své plány a požadavky na využití svých pozemků v budoucnu.

O nějaké nové obytné čtvrti neuvažujete?
To ne, nějaké nové extra sídliště neplánujeme. Stavět rodinné domky by se snad dalo ještě na některých zahradách, i když většina vhodných míst ve vsi už je zastavěná. Obecní stavební pozemky u nás nemáme. Starý územní plán je z května roku 2012, jeho mapa byla zpracována před digitalizací, takže nám to nesedí na hranicích. Tak se také stalo, že když jedna rodina chtěla přistavět svůj dům na vlastním pozemku, nemůže, protože by se ocitla na veřejném prostranství. Podařilo se nám sice jako obci vykoupit dva pozemky, ale na nich bychom chtěli v budoucnu postavit zastřešené posezení pro diváky a malé dětské hřiště. A hlavně potřebné zázemí pro hasiče pro uložení techniky, třeba i obecního traktoru a vlečky. Chceme také vytvořit trať pro požární útok, abychom nemuseli jezdit trénovat do Trnavy. Dnes je to ještě složitější kvůli uzávěrce silnice před Rudíkovem a objížďce přes Horní Vilémovice.

To jsme se dostali nenásilně k hasičům. U vás v Přeckově byl sbor založen v roce 1950 a asi jako všude jinde na vesnicích je hybatelem společenského, kulturního i sportovního dění v obci.
Je to tak, dnes máme 34 členů.

Tak to je opravdu hodně na počet 75 obyvatel obce.
Dá se říct, že skoro všichni chlapi a mnohé ženy jsou u nás hasiči. Od loňského roku máme jako obec novou závodní stříkačku, protože jsme měli nejslabší stroj na celém okrese. Přesněji řečeno, je to starší stroj předělaný na závodní. Takže se snažíme více nacvičovat na pohárové a okrskové soutěže. Většinou dokážeme poskládat tři družstva – jedno dětí, jedno chlapů a jedno žen. Ale třeba loni jsme měli místo družstva dětí vedle družstev mužů a žen také družstvo mužů-veteránů. A zrovna se jim zadařilo, že nás, mladé, porazili se svou více než třicet let starou zgenerálkovanou osmičkou stříkačkou a ženy dovezly pohár za třetí místo v okrskové soutěži.

Mám před sebou kalendář akcí SDH Přeckov na rok 2024 a nestačím se divit – 33 akcí za rok! Začali jste už 1. ledna odpoledne procházkou na Kuchyňku, to je nějaký kopec?
To je území lesa směrem k Hroznatínu, kde stojí myslivecká bouda. Letos to byl už devátý ročník novoroční procházky. Pokud jde o to množství akcí, u nás máme pravidelně každý měsíc brigádu a údržbu techniky. Před většími akcemi, které je potřeba připravit, většinou přijde na brigádu kolem deseti lidí. Brigádou byla třeba i nedávná dubnová akce Čistá Vysočina, kdy jsme uklízeli nepořádek kolem silnice Přeckov – Horní Vilémovice. Rudíkovská škola pořádá úklid kolem silnice Přeckov - Rudíkov. Jezdí se třeba na dřevo do lesa, aby bylo čím topit v ohništi atd.

V lednu jste měli také hasičskou zabijačku.
To se přiveze prase v půlkách a řezník s dobrovolníky ho zpracuje. Letos už to byl VI. ročník zabijačky.

V únoru následoval V. košt pálenek.
Domácí pálenka a uzené maso ze zabijačky, to nemá chybu.

V březnu velikonoční tvoření.
Před Velikonocemi velikonoční a před Vánocemi vánoční tvoření. To pořádají hasiči pro místní děti, ale přijedou obvykle i zájemci z okolních obcí. Ženy napečou perníčky a děti si je pak nazdobí.

A také čistění studánek.
To chodíme čistit do lesa dvě studánky ke Klapovskému potoku, ale v obci máme ještě i staré obecní studny.

Přeckov už je po řadu let proslulý svými kulinářskými akcemi, přesněji grilováním makrel. Sezonu grilování jste zahájili 30. dubna a 1. května při pálení čarodějnic.
Před lety se pořádalo grilování i o víkendech v okolních obcích, ale to pořadatel, pan Slavík, v poslední době trochu omezil. Dříve bylo zahájení sezony třídenní akcí, dnes už jen dvoudenní. Vždycky je na naší návsi hojná účast. Všechny naložené makrely se prodají. Letos to bylo tak sto šedesát kilo ryb.

Za týden máte u vás pouť také s grilováním makrel a v červnu výlet pro děti.
Spadáme pod farnost Rudíkov, takže se vždycky domluvím s panem farářem na konání mše svaté. Odpoledne budou opět grilované makrely a hrát bude kapela, ve které je místní občan členem. Pro děti na pouť většinou objednáme skákací hrad a postavíme velkou obecní trampolínu. Výlet pořádají také hasiči i díky místostarostovi panu Uchytilovi, který má dopravní autobusovou firmu. Vždycky to bývá do nějakého dětského centra, třeba až v Brně.Další akce už jen vyjmenujeme: VII. dětský den a noc, ukončení sezony grilování makrel v září, IV. drakiáda, výlet do vinného sklípku nebo pivovaru, pochod Po stopách Ludvíka Svobody, mikulášská nadílka, zpívání koled. To svědčí o dobré pospolitosti obce.
Pochod na počest Ludvíka Svobody začíná a končí v Trnavě, ale u nás mají turisté kontrolní bod, kde dostávají potvrzení, že prošli Přeckovem. A pokud jde třeba o mikulášskou nadílku, tak já jako starosta chodím za čerta a Mikulášem je pro svoji vysokou postavu místostarosta. Máme ještě i jednoho čerta a anděla.
Zpívání koled se u nás koná 25. prosince u naší kaple na návsi, zpívání pořádá hlavně místostarosta se svou rodinou a všemi zájemci, kteří se k nim přidají. Nechybí při té akci ale ani svařák pro dospělé a nealkoholický punč pro děti. A příjemnou akcí je samozřejmě i společná oslava Silvestra a Nového roku ve společenské místnosti obecního úřadu. Musím říct, že držíme při sobě a atmosféra v obci je v tomto směru dobrá.

Sraz rodáků pořádáte od roku 2000 každých pět let.
Budeme ho mít příští rok. Ale ten minulý jsme museli zrušit kvůli koronaviru, proto tentokrát bude po deseti letech.

Obdivovatelem krajiny kolem Přeckova byl také na Třebíčsku proslulý kreslíř Jan Horký (1934–2022), který své dětství prožil v Přeckově. O svém přístupu k umění napsal: „Jsem nejen malíř amatér, ale především milovník přírody a všeho, co je kolem nás krásné a zajímavé.“

Ke srazu rodáků v roce 2010 nám pan Horký připravil pěknou brožurku o Přeckovu s mnoha svými kresbami. V kapitole o přírodních zajímavostech vzpomněl jednoho akademického malíře, profesora vysoké školy v Praze, který měl chatu v Ptáčově a po svých výletech do širokého okolí k Trnavě, Přeckovu a dále vyslovil svůj pocit: „Tudy snad kráčel sám Kristus.“ Tak se mu ta naše krajina líbila.

Inu, dnešní sociolog nebo přírodovědec by řekl, že si u vás v Přeckově užíváte ekologického luxusu.

Když myslíte, asi to tak bude.
Foto HoN: Arnošt Pacola

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image