Toulky po Třebíčsku – Horní Vilémovice
Profilovka
10. 05. 2024
visibility 778

Obec Horní Vilémovice je známá nejenom díky památnému stromu, několik staletí starého tzv. Velkého javoru, ale rovněž i díky své evangelické farnosti. V období protireformace, kdy katolická církev úspěšně vytlačila protestanty do emigrace, nebo z nich udělala katolíky, ti pevní ve víře se stáhli do ústraní.

Jedním z jejich útočišť se stala malá vesnice na Třebíčsku, Horní Vilémovice. Nejvyšším bodem vsi je Čechtínský kopec (662 m). Dalším známým vrchem je Jelení hlava (617 m). Katastr vesnice má rozlohu téměř 10 km2. Obec Horní Vilémovice se nachází přibližně 14 kilometrů severně od Třebíče. V současnosti zde žije 75 obyvatel. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1360, kdy je zmíněna v majetku Víta z Vilímovic. V roce 1556 byla ves spojena s třebíčským panstvím. Výše zmíněný evangelický kostel byl dostavěn roku 1788 a v roce 1902 byla k němu přistavěna věž. Škola v Horních Vilémovicích byla založena v roce 1894 a roku 1898 bylo zřízeno místní sdružení hasičů. Budova místní školy byla v roce 1970 zbourána a místo ní byl postaven pod stejným číslem popisným rodinný domek. Jako zajímavost lze zmínit nejstarší rod ve vsi, rod Jašů, kteří zde sídlí již přes 400 let.V minulosti obec spadala pod správu sousedních Benetic a Svatoslavi. Ke konci 20. století se Horní Vilémovice osamostatnily. V místní evangelickém sboru, jenž byl založen již 2 roky po vydání tolerančního patentu (v roce 1783), sloužil v letech 2001-2010 farář Leonardo Teca. Ten je původem z Angoly. Do České republiky přišel studovat průmyslovku, ale stal se oblíbeným farářem, jehož lidé chtějí mít na svatbě. Podle jeho vlastních slov se mu na Češích nejvíce líbí, že jsou zvídaví. Mezi osobnosti Horních Vilémovic patří novinář a politik Václav Jaša, básnířka a překladatelka Jarmila Urbánková nebo chirurg Jaroslav Pujman.Zmíněný památný strom je přibližně 600 let starý javor klen. Jedná se o evropskou raritu. Mnozí odborníci se shodují, že se tento druh stromu nedožívá více než 400 let. Místní lidé se zde již v době pobělohorské scházeli k tajným evangelickým mším. Ve spojení s dávnou minulostí má tak pro ně nevyčíslitelnou hodnotu. Možná díky historii tohoto magického místa se v okolí evangelíci nachází i v současnosti. Uváděný obvod kmene Velkého javoru je podle dostupných údajů až 830 cm. Ten je dutý – dutina kmene je tak velká, že se do ní dá pohodlně vstoupit, je otevřený a nese již jen pozůstatky základních větví. Tloušťka dřeva je přibližně 20 cm. Menší větve jsou však zdravé a během sezony jsou olistěné. V minulosti byla dutina kmene konzervována a byl proveden zdravotní řez.

S Velkým javorem je spojena pověst o lesní víle, ochránkyni lesů, která si tento strom zvolila za svůj domov, protože byl široko daleko nejkrásnějším stromem. Tento památný strom byl v roce 2010 finalistou ankety Strom roku. Rovněž se objevil v televizním pořadu s názvem Paměť stromů, konkrétně v díle, který se věnoval stromům pohádek a magických sil. I dnes k Velkému javoru chodí turisté relaxovat a načerpat novou energii. Hned vedle památného stromu se nachází přístřešek a lesní bar Javobar. Za zmínku rovněž stojí, že v roce 2023 třebíčský fotograf, Jakub Mertl, vyfotil Velký javor unikátním způsobem. Jeho fotografie vznikala dohromady 7 hodin, 2 hodiny fotografování a 5 hodin v postprodukci. Jeho práce se vyplatila. Přesvědčit se o tom můžete i na webových stránkách tohoto třebíčského fotografa. Ale o tom, proč tento evropský unikát fascinuje lidi dodnes, se můžete přesvědčit sami.Procházku k tomuto velikánovi rozhodně doporučuji. V bližším okolí Velkého javoru se nachází další významné stromy - alej lip v Červené Lhotě, buky u Velkého javoru, jalovec u Horních Vilémovic, vantiberské lípy nebo Valíčkův dub u Račerovic. Na naši společné cestě Třebíčskem nás příště čeká zastávka v Beneticích.

Pavel Janega

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image