Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Poštu Ježíškovi odvezl pošťák na koni

28.11.2016

ROUCHOVANY (pch) - Sobotní odpoledne a podvečer patřily zahájení adventu na rouchovanské návsi. Od tří hodin od odpoledne se tu konal jarmark, na kterém bylo možné koupit spoustu věcí, jež nám mohou navodit tu správnou adventní či vánoční atmosféru.


Jakmile se setmělo, přibylo na městečku lidí a hlavně dětí. Přesně v pět hodin se rozsvítila nazdobená věž rouchovanského kostela a před radnicí začal zpívat pěvecký sbor Paprsky. Pak se ujal slova rouchovanský místostarosta Milan Chvátal. „Dobré vztahy přispívají k dobré náladě člověka a k dobré atmosféře ve společnosti. Přál bych si, aby vztahy mezi námi byly na nejlepší úrovni,“ řekl místostarosta ve své krátké řeči.

Poté se slova ujal rouchovanský farář Petr Václavek, jenž vánoční příběh parafrázoval na bajce o výběru zvířat, která mají pomáhat v Betlémě Svaté rodině. Nakonec si anděl vybral osla a volka pro jejich pokoru a trpělivost. „My sice nemůžeme Ježíškovi posloužit tak jako osel a vůl, ale přesto ho můžeme obdarovat a učinit šťastným a bude to tehdy, když ho pozveme do svého života,“ řekl Petr Václavek, který poté požehnal adventní věnec a vánoční strom: „Děkujeme ti, Pane náš Bože, za to, že nám dopráváš milost nového začátku. Dej ať v průběhu adventního období roste naše radost a naděje, ať jdeme vstříc tvému synu Spasiteli světa. Prosíme, ať je pro nás adventní věnec znamením tvého požehnání. Ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti skrze Krista našeho Pána,“ tak znělo požehnání adventnímu věnci a ke stromu promluvil pan farář takto: „Bože Otče, blíží se slavnost narození tvého syna, kterého jsi poslal jako světlo na tento svět, ať nám i všem, kdo z nás navštíví tento vánoční strom po celý vánoční čas připomíná Ježíšovo poselství lásky, radosti a nebeského míru. S touhou tě prosíme, ať tyto vzácné dary vstoupí pod střechy všech příbytků v naší obci i do srdcí všech, kdo pod nimi přebývají.“

Po modlitbách a požehnání se na svou pouť vydaly děti s lampiony. Obešly kostel a blikajícími svíčkami se vrátily zpět před radnici. Celé odpoledne byla na náměstí schránka, do které mohly děti vhodit dopis pro Ježíška. Večer se pak na náměstí objevil tajemný jezdec na koni a s velkou brašnou přes rameno. Do ní vysypal obsah schránky a zase odjel do tmy. Byl to nebeský pošťák, který bezpečně doručí dopisy s dětskými přáními až k Ježíškovi.

Autor: Petr Chňoupek
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk