Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného
JUDr. Jiří Nevosad
(foto: archiv)

Třebíčák JUDr. Jiří Nevosad

28.03.2011

Narodil se v Třebíči 1. dubna 1901. Tehdy bydleli Nevosadovi v Otmarově ulici. V letech 1911 - 1919 vystudoval třebíčské gymnázium, v té době ještě klasické. V roce 1924 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a nastoupil jako koncipient do soudní služby v Jihlavě.


Od roku 1926 do února 1929 působil v Uherském Hradišti. V dubnu 1929 byl jmenován soudním radou v Kroměříži, tehdy nejmladším v republice. Zde zůstal až do února 1934, další téměř čtyři roky pracoval v Novém Jičíně. V říjnu 1938 nastoupil do Krajského soudu v Jihlavě. Začátkem druhé světové války opustil soudnictví a otevřel si roku 1940 s JUDr. Ladislavem Hobzou advokátní kancelář. Měli ji v budově třebíčského sirotčince, která byla před několika lety bezdůvodně zbořena. Po roce 1948 působil krátce v advokátní poradně v Pelhřimově a později v Jihlavě, kam dojížděl z Třebíče. Jako advokát pracoval dr. Nevosad až do roku 1975. Zemřel v Třebíči 17. listopadu 1988.

Debutoval článkem Několik poznámek k marxismu v legendárním gymnazijním časopisu Svítání (1919). Ještě jako student práv přispěl do almanachu k 50. výročí třebíčského gymnázia (1921) závažným článkem K 25letému trvání Akademického feriálního klubu pro jihozápadní Moravu v Třebíči. V pozdějších letech byl členem výboru pro oslavy 100. výročí třebíčského gymnázia, v jehož almanachu uveřejnil roku 1971 další závažné články: Bohumír Šmeral ? žák třebíčského gymnasia a Studenti třebíčského gymnasia a jejich život mimo školu. Občas publikoval v Jiskře a vlastivědnými články pravidelně ve Zpravodaji města Třebíče, který začal vycházet od konce roku 1969 jako měsíčník. Zde byl až do své smrti členem redakční rady.

JUDr. Nevosad byl dlouholetým členem Historického klubu při Západomoravském muzeu v Třebíči a předsedou Okrašlovacího spolku. Ten se staral o městskou zeleň v ulicích a o úpravu příměstských parků na Hrádku, kolem Máchova jezírka, v Libušině údolí, o Tyršovy sady aj. Byl členem skupiny, která navrhovala výsadbu a úpravu zeleně v nově stavěných ulicích na okraji města (např. Družstevní). Sám také často stromy a okrasné keře vysazoval, mnohdy i na vlastní náklady. Neúnavě propagoval literaturu a umění. Často přednášel o V. Nezvalovi, V. Nikodemovi, B. Vaníčkovi nebo zval do Třebíče různé významné osobnosti. To ostatně dělal již za dob vysokoškolských studií v rámci Akademického feriálního klubu.

Na gymnáziu byl spolužákem a přítelem Vítězslava Nezvala (?1959). Spolu seděli v lavici, spolu také hráli ve studentském orchestru, kde byl Nevosadovým nástrojem klarinet. V roce 1960, tedy v roce prvního výročí Nezvalova úmrtí, inicioval a spoluzaložil festival moderní poezie Nezvalova Třebíč (zanikl po r. 1990), kterému předcházela ještě téhož roku výstava kreseb malíře A. F. Stehlíka.

První festival moderní poezie se uskutečnil v květnu roku 1961 a během něj byl ustaven Klub přátel poezie s významnou knižnicí a dobře redigovaným časopisem. Dr. Nevosad se významně podílel na organizaci festivalu a v některých ročnících také na redakci festivalových sborníčků a publikací. K jejich úpravě a výzdobě přitáhl např. Jaroslava Švába, Cyrila Boudu, Michaela Floriana nebo Vladimíra Lavického. Již od začátku přednášela básně při této příležitosti Nevosadova krásná dcera Helena, do které se v roce 1963 zakoukal Cyril Bouda a oženil se s ní. Svému tchánovi udělal krásné exlibris s třebíčskými motivy.

V roce 1981 vyšla Depeše z konce tisíciletí ? výbor z korespondence Vítězslava Nezvala, kde je i drobná ukázka ze vzájemné korespondence s dr. Nevosadem. Svému poslání strážce třebíčské kultury se poněkud zpronevěřil snad jen jednou, když se nechal přimět k ostýchavému článku s obhajobou odporné nástavby na historické budově třebíčské radnice.

JUDr. Jiří Nevosad rozhodně patřil k velmi významným kulturním osobnostem zdaleka ne jenom rodného města. Jeho práce, zejména v té patrnější oblasti, snažící se zvelebit a zkrášlit město, nás stále obklopuje. Poslední dobou však nechyběly snahy o její částečnou ? ale citelnou ? likvidaci.

Autor: Radek Zejda
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk