Dobrovolní hasiči Třebíčska rokovali v Předíně
Profilovka
29. 03. 2024.
2702

PŘEDÍN (mad) - Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Třebíč se sešlo v nedělí 24. března v kulturním domě v Předíně. Na své každoroční zasedání přizvali hasiči řadu vzácných hostů, mezi nimiž například nechyběla senátorka Hana Žáková, poslankyně Monika Oborná, poslanec Drahoslav Ryba, krajský radní Karel Janoušek, Jana Fialová za Centrum hasičského hnutí Přibyslav a celá řada funkcionářů profesionálních i dobrovolných hasičů Kraje Vysočina.

Na třebíčském okrese je registrováno 199 sborů dobrovolných hasičů ve 27 okrscích. Členská základna dobrovolných hasičů je dlouhodobě stabilizovaná a za poslední rok se navýšila o dvacet sedm členů. K 31. prosinci 2023 měla 9436 členů, z toho mladých hasičů od tří do osmnácti let je 1295, dospělých je 8141. Ke dni konání shromáždění bylo aktuálně registrováno 9565 členů. Registrováno je celkem 65 kolektivů mladých hasičů, 117 sportovních oddílů a 288 družstev. Třebíčsko má 168 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, což je o pět méně než v roce 2022. Z tohoto počtu jsou tři jednotky v kategorii JPO 2, 25 jednotek v kategorii JPO 3 a 140 JPO 5. V těchto jednotkách pracuje 1827 členů. 

„Konání shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Třebíč se k nám po delším čase vrátilo. Je nám ctí, že jste zavítali do naší obce,“ přivítal účastníky shromáždění Zdeněk Skála, starosta obce Předín. 

Zprávu o činnosti za uplynulé období obsáhle shrnul starosta OSH Třebíč Miroslav Ježek. „Opět pro roce předstupuji před vás na shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Třebíč, abychom zhodnotili společnou činnost uplynulého období roku 2023. Do Předína, na samý konec okresu, se vracíme po patnácti letech. Letošní rok se ponese v duchu oslav 160. výročí prvního českého sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech. Toto výročí si společně připomeneme celostátním setkáním historických praporů sborů dobrovolných hasičů, které se bude konat pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila dne 15. června 2024 v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce. Na programu bude slavnostní průvod z Panského dvora, následné dekorování historických praporů na náměstí. Celkem je přihlášeno 765 historických praporů z celé České republiky, 164 jich je z Vysočiny a z našeho okresu jich je přihlášeno 32,“ přiblížil Miroslav Ježek. 

Drahomíra Ježková přednesla zprávu o hospodaření SH ČMS - OSH Třebíč za rok 2023 a seznámila přítomné s rozpočem SH ČMS - OSH Třebíč na rok 2024. Následovalo ocenění hasičů v požárním sportu, kteří v roce 2023 skvěle reprezentovali nejen své domovské sbory a okres Třebíč, ale především celý Kraj Vysočina. Připomenut byl velký úspěch družstva žen SDH Hvězdoňovice a družstva mužů SDH Bransouze, kteří reprezentovali náš okres na Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu v termínu od 25. do 27. srpna 2023 na fotbalovém stadionu FK Baník Sokolov. Družstvo žen z Hvězdoňovic vybojovalo zlaté medaile. Ocenění si odnesla například také Kateřina Vodičková z SDH Rokytnice nad Rokytnou a Jiří Tkaný z SDH Babice za skvělé výsledky v soutěžích TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive, volně přeloženo „nejtvrdší hasič přežívá“). Ocenění si odnesl také nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal a další. Ocenění ovšem nenadělovalo pouze okresní sdružení hasičů. Senátorka Hana Žáková vyzdvihla dlouholetou skvělou práci manželů Miroslava a Drahomíry Ježkových a předala jim dary. Drahoslav Ryba, poslanec, bývalý hasič a v letech 2011 až 2021 generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, věnoval Okresnímu sdružení hasičů okresu Třebíč vyšívanou stuhu na prapor. 

Poté byl dán prostor k vystoupení hostů v diskuzi. Témata byla různá. Hovořilo se o dotačních možnostech, investičních i neinvestičních dotacích kraje i státu, práci s mládeží v hasičském sportu i plánovaných akcích pro letošní rok.

Foto HoN: Martina Dědková Chromá

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image