Během pouti ožily v bazilice sv. Prokopa historické postavy
Profilovka
11. 07. 2024.
2708

TŘEBÍČ (mč) – Svatoprokopská pouť přilákala o minulém víkendu do areálu před bazilikou sv. Prokopa v Třebíči návštěvníky všech generací. Městské kulturní středisko zařadilo do programu hlavně zábavu pro děti. Například dílnu Kašpaři, loutková divadla, kouzelnická vystoupení a diváci mohli obdivovat i umění mistra chůdaře. Pouť přilákala i řadu prodejců s ručně vyráběným zbožím.

Součástí akce byly i dvě kostýmované prohlídky baziliky v provedení divadelního spolku AMPULKA. Průvodkyně před vstupem do baziliky upozornila na skutečnost, že od zápisu této pozoruhodné stavby na seznam kulturního dědictví UNESCO uplynulo 3. července 21 let.

„Pokud budeme mít štěstí, setkáme se i s několika historickými postavami,“ naznačila průvodkyně a za zády se jí objevila hned první postava. Byl jí stavitel a architekt František Maxmilián Kaňka. Právě on baziliku obnovil po osudném roce 1468. Seznámil návštěvníky s Bránou rajskou (Porta Paradisi), před kterou stáli, a poukázal na její výzdobu. Průvodkyně poté pozvala návštěvníky do baziliky a prozradila něco z její historie. Dozvěděli se, že stavba je úzce spjatá se vznikem benediktinského opatství, které v roce 1101 založila přemyslovská údělná knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský. V závěru jejího výkladu vstoupila do děje další historická postava Jan Josef, hrabě z Valdštejna, který popsal, co se dělo při obléhání kláštera a Třebíče Matyášem Korvínem v roce 1468. Původně šel ale hledat svoji ženu Eleonoru Marii, hraběnku z Valdštejna. Ta přišla právě ve chvíli, kdy průvodkyně hovořila o manželce Smila Osovského z Doubravice (poslední majitel panství toho rodu), Kateřině z Valdštejna. Potvrdila příbuznost a upozornila na zasvěcení baziliky sv. Prokopovi.

Průvodkyně přišla i s další zajímavostí. Sv. Prokop byl totiž původně poustevník, který žil v lesích kolem řeky Sázavy. „K jeho svatořečení došlo až tehdy, když byl spatřen, jak do pluhu zapřáhl čerta, poháněl ho dřevěným křížem a vyorali spolu brázdu dodnes patrnou.“ Poté pozvala návštěvníky do prostoru mnišského chóru, kde stojí socha sv. Prokopa s čertem u nohou. Kousek od sochy je na zdi vyobrazený rodový erb Valdštejnů ze čtyřmi lvy. Hraběnka přidala zajímavou pověst o tom, jak astrolog Seni – Zenno předpověděl Karlu z Vrbna, že zahyne prostřednictvím lva.

Do prostoru mnišského chóru pak opět přišel stavitel Kaňka. Pohovořil o netypickém třetím oblouku, na který jsou zavěšeny obě románské klenby. „Toto řešení je naprosto ojedinělé v evropském stavitelství,“ zdůraznil. Následovala prohlídka opatské kaple se zachovalými freskami. Do svých modliteb tam byli pohrouženi dva benediktýnští bratři. Jeden pohovořil o tomto řádu a druhý o skromném oděvu.

Průvodkyně hodlala pozvat návštěvníky do krypty, ale stavitel to nedovolil, protože v ní právě probíhají restaurátorské práce. Skvělou alternativou se stala prohlídka trpasličí galerie baziliky, z níž je krásný výhled na celou Třebíč. V samotném závěru prohlídky baziliky prošla mnišským chórem Bílá paní a vešla do trpasličí galerie. Prý koluje pověst o tom, že se tu opravdu zjevovala.

Návštěvníci byli prohlídkou nadšeni. „Přijela jsem až z Plzně a rozhodně té cesty nelituji. Moc vám děkuji za zajímavé informace,“ neskrývala nadšení jedna z návštěvnic.

„My jsme se právě vzali a tohle je krásný svatební dárek,“ přiznala ze skupiny návštěvníků dojatě čerstvě vdaná mladá paní.

Foto HoN: Arnošt Pacola

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image