Kraj přispěje na výstavbu Centra služeb sv. Zdislavy Třebíč
Profilovka
16. 05. 2024
visibility 600

TŘEBÍČ - Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace deset milionů korun pro Oblastní charitu Třebíč, která staví multifunkční centrum. To bude poskytovat komplexní zdravotně sociální služby vážně nemocným dětem, dospělým a jejich rodinným příslušníkům. Budova bude sloužit jako zázemí pro mobilní specializovanou paliativní péči neboli domácí hospic, terénní pečovatelskou službu, terénní odlehčovací službu, domácí zdravotní péči, osobní asistenci, půjčovnu kompenzačních pomůcek a institut Paliare, zaměřený na vzdělávání odborníků v oblasti geriatrické a paliativní péče.

Centrum bude sloužit jako zázemí pro lékaře, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty a další odborné pracovníky, kteří pomáhají vážně nemocným lidem v domácím prostředí. „Kraj Vysočina patřil k průkopníkům domácí paliativní péče a jako první v Česku jsme komplexně pokryli touto službou celý kraj. Nyní máme možnost domácí hospicovou službu posunout zase o kus dál. Navíc celý komplex služeb centra je zaměřený na podporu péče v domácím prostředí, kterou považujeme za klíčovou pro řešení dopadů stárnutí populace,“ vysvětlil důvod schválení dotace za Kraj Vysočina radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

Budova je koncipována až pro 170 zaměstnanců. Celkové investiční náklady jsou odhadovány na více než 105 milionů korun, z evropských programů IROP má Oblastní charita Třebíč na výstavbu centra schválenou dotaci ve výši 61,8 milionů korun.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image