TESMA přestane vydělávat na městu, které ji před čtvrt stoletím založilo
Profilovka
26. 06. 2024.
576

JAROMĚŘICE N./ROK. (ap) – Vedle společnosti TESMA s. r. o. začne v Jaroměřicích od 1. července fungovat nová příspěvková organizace Technické služby Jaroměřice nad Rokytnou. Přejdou do ní dosavadní zaměstnanci TESMY a rada města už i vybrala jejího ředitele. Hlavním smyslem této změny je ušetřit městské pokladně více než tři miliony korun ročně na veřejně prospěšných službách především tím, že nebude nutné platit daň z přidané hodnoty. 

Společnost TESMA Jaroměřice s. r. o. je společnost založená městem Jaroměřice nad Rokytnou v roce 1999 a poskytující technické služby městu i dalším subjektům. Zároveň také zajišťuje správu nemovitostí.

V posledních letech se ale fungování TESMY stalo pro město spíše přítěží. Náklady za veřejně prospěšné služby neúměrně narostly z 11 milionů v roce 2018 na 19 milionů v roce 2023. Druhým aspektem je fakt, že TESMA coby společnost s ručením omezeným byla zřízena za účelem zisku. V době svého vzniku TESMA opravdu realizovala své zakázky i pro jiné zákazníky, než je město. Objem tržeb byl tehdy asi 60 procent města, 40 procent od jiných zákazníků. TESMA si tak vytvářela i jiné zdroje příjmů z jiných obcí či soukromých firem. To vše postupem let také odchodem kvalitních řemeslníků zaniklo. 

Eseróčko fakturuje 
radnici DPH 21 % 
Posledních pět let už je zákazníkem společnosti téměř ve sto procentech pouze město. To znamená, že obchodní společnost vydělává na veřejné korporaci (což je město), která ji založila, a u ní si objednává práce. V dnešní době je to praxe pro město velmi nevýhodná. Veškeré své činnosti totiž TESMA městu účtuje a fakturuje včetně DPH 21 %. 

„Jednoduše řečeno, firmu TESMA s. r. o. sice založilo město, ale toto eseróčko vydělává na městě. Pro nás je to relativně drahé. Roční objem DPH, který my platíme, je zhruba 3,2 milionu korun. Takže veškeré práce veřejně prospěšných služeb, jako je zametání, stříhání zeleně, prohrnování sněhu, posypávání chodníků, jsou ročně o tuto částku dražší,“ vysvětlil na dotaz Horáckých novin starosta Jaroměřic Jaroslav Soukup.

Ušetří miliony
Z analýzy hospodaření TESMY proto vzešel návrh – zrušte s. r. o. a neplaťte DPH. To jsou peníze, které městu TESMA vyúčtovává a jdou státu. Řešením bylo vytvořit příspěvkovou organizaci (p. o.), která bude provádět stejné práce ve stejném rozsahu, ale za přímé náklady. Dojde tím k úspoře minimálně oněch zmíněných 3,2 milionu Kč za rok.

Celá záležitost byla v zásadě vyřešena na zasedání zastupitelstva města 12. června. Zastupitelé schválili změnu zakladatelské listiny TESMA s. r. o. a zřízení příspěvkové organizace Technické služby Jaroměřice nad Rokytnou, současně schválili i její zřizovací listinu.

TESMA zůstane pro byty
TESMA s. r. o. ale nebyla zrušena zcela. „Zůstala zbytkovým podnikem, kde jenom malinko činností bude dělat tato organizace. Zbytkový podíl TESMY bude obhospodařovat obchodní aktivity, především účetnictví pro byty. Všechno ostatní bude dělat nová příspěvková organizace,“ vysvětlil také starosta Soukup a dodal: „V podstatě jsme vyvedli majetek z TESMY s. r. o. na příspěvkovou organizaci. Jediné, co nepřevádíme, je samotný areál TESMY, jehož odhadní cena je relativně vysoká. Takže TESMA s. r. o. areál pronajímá Technickým službám p. o.“.

Dá se tedy říci, že 99 procent činností stávající TESMY přebírají v Jaroměřicích od 1. července letošního roku Technické služby včetně převodu lidí.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image