To bylo nějakého houkání u Dolního rybníka
Profilovka
22. 06. 2024.
680

HROTOVICE (ap) – Houkání klaksonů policejních aut, červená auta hasičů a množství dětí všude kolem v pátek 14. června u Dolního rybníka v Hrotovicích neohlašovalo žádnou neblahou událost. Konal se tam již tradiční a oblíbený Den prevence s Policií ČR. Podívat se přišli nejen školáci, ale i dospělí.„Je to vlastně dětský den se základními školami i se složkami integrovaného záchranného systému. Jako každý rok chceme, aby se děti seznámily s prací policie. Ukazujeme dětem vybavení policistů. A protože se blíží prázdniny, dozvědí se něco o bezpečnosti, aby na sebe dávaly pozor. Jak se mají chovat, když potkají cizího člověka nebo když najdou nějakou nebezpečnou věc. Nechybí ani troška prevence, co se týče kouření a drog. Vysvětlujeme dětem, že to není správné. Jsou tady záchranáři, policisté, hasiči, je zde i statická i dynamická ukázka práce psovoda. Je to na organizaci města Hrotovic, v přípravě akce spolupracujeme s paní starostkou,“ vysvětlil nadpraporčík Roman Hlouch z územního odboru Třebíč, oddělení tisku a prevence.A tak měli kluci i holky možnost usednout za volanty policejních i hasičských aut, nasadit si speciální zásahovou přilbu, potěžkat vyprošťovací nástroje. K sugestivním ukázkám patřilo i poučení o způsobech ošetření různých poranění, které předvedli zdravotníci z Českého červeného kříže.
Dobrou příležitost měl v prosluněném pátečním slunečném dni k působení na děti i Besip, což je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR. S teplými dny se na silnice opět ve velkém vrací cyklisté a motorkáři. V loňském roce na našich silnicích bylo usmrceno 74 a těžce zraněno 364 motocyklistů.

Nepřiměřená rychlost a právě nedání přednosti stojí za velkou většinou závažných nehod s účastí motocyklisty. U cyklistů jsou rizika obdobná. Dlouhodobá analýza dopravních nehod cyklistů ukázala, že nejzávažnějšími nehodami cyklistů jsou stejně jako u motorkářů střety v křižovatkách. Ale třeba také při jízdě na koloběžkách by si děti i dospělí měli uvědomit, že sledování mobilního telefonu a sluchátka na uších odvádějí pozornost od řízení. V případě potřeby v dopravní situaci už člověk nemá obvykle dost času zareagovat.„Je to tady v Hrotovicích vždycky pěkná akce a myslím si, že děti mají krásný zážitek před prázdninami. Umožňujeme jim nahlédnout do policejní práce a činnosti Besipu a nabádáme je, aby na sebe dávaly před prázdninami pozor a ubývalo jejich úrazů,“ dodal nadpraporčík Hlouch.
Foto HoN: Arnošt Pacola

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image