Toulky po Třebíčsku – Naloučany
Profilovka
06. 07. 2024.
4144

První písemnou zmínku o Naloučanech lze nalézt v listinách kláštera Porta Coeli a pochází z roku 1238. Roku 1437 se obec stává součástí náměšťského panství. Z téhož roku je zmiňován i naloučanský kostel sv. Jakuba. Poté docházelo k mnoha sporům. V roce 1481 se majiteli Naloučan stali páni z Lomnice. V druhé polovině 16. století panství zdědil Jan st. ze Žerotína. Dalšími majiteli obce byli Albrecht z Valdštejna, Jan Baptista z Verdenberka nebo manželé Kufštejnští. Roku 1752 panství zakoupili Haugvicové. Ti jej vlastnili až do správních reforem. Škola byla v Naloučanech zřízena v roce 1862.Na začátku 20. století byl nedaleko vsi otevřen vápencový lom. Během 19. století obec spadala pod správu tří různých okresů: Moravskokrumlovského, Velkobítešského a Třebíčského. Mezi lety 1980 až 1990 byla vesnice začleněna pod správu Náměště nad Oslavou. Poté se Naloučany osamostatnily. V současnosti žije v Naloučanech 161 obyvatel. Výše zmíněný kostel sv. Jakuba Staršího je filiálním kostelem římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Jedná se o barokní stavbu s pozdně gotickým jádrem. U kostela se nachází smírčí kámen. Za stavbou naloučanského kostela stojí cisterciácké opatství kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. V 17. století se v kostele nacházel kamenný oltář, křtitelnice a tři zvony. V polovině 19. století kostel zpustošil velký požár. Potom se spekulovalo o tom, zdali by nebylo lepší kostel zrušit.O jeho obnovu se zasadil náměšťský farář Holub. Obnovený kostel má však novou věž, která už není tak vysoká, jako byla ta původní. V kostele se nachází obraz svatého Jakuba Většího a socha Panny Marie Lurdské. V roce 1909 byl kostel vydlážděn a byla při něm zbudována křížová cesta. Jeho zatím poslední velké rekonstrukce proběhly v letech 1989 a 2011. V roce 2000 bylo rozšířeno vybavení kostela. Severovýchodně od zastavěného území obce směrem k sousední obci Pucov se nachází kaplička sv. Anny s historií sahající do poloviny 19. století. V letošním roce byla dokončena její kompletní rekonstrukce a slavnostním průvodem byla znovu otevřena v prvních květnových dnech. Naloučany leží při soutoku Jasinky s řekou Oslavou. Nejvyšším bodem vesnice je vrch s názvem Kobelčiny (457 m).Do katastru území vesnice spadají osady Číkovská myslivna, Jasinka a Naloučanský mlýn. Ten je známý též jako Jeřábkův – Chládkův mlýn a nachází se přibližně 2 km od Naloučan proti proudu řeky Oslavy. Historie tohoto mlýnu sahá hluboko do minulosti. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1520. Během doby své existence se na něm vystřídalo několik mlynářských rodů (např. od roku 1557 Václav Maňka, od roku 1747 Karel Pružina a ke konci 18. století zde působil mlynář František Šotek). Posledním rodem, který vykonával mlynářské a pilařské řemeslo, byl rod Jeřábků. Francisova turbína, která se v současnosti stará o výrobu přibližně 100 MWh zelené energie, pochází z roku 1921, Během komunismu byla 40 let odstavena. Chládkovi v roce 1993 znovu obnovili provoz malé vodní elektrárny.V roce 2004 proběhla oprava zdejšího jezu, roku 2009 byl vybagrován vodní náhon a v roce 2011 byla renovována turbína. Mezi zajímavá místa Naloučan patří nejenom kostel sv. Jakuba, kaplička sv. Anny, ale také krásné údolí u Naloučanského mlýna nebo proslulé Naloučanské serpentiny (kdysi se tu jezdila jedna z rychlostních zkoušek Horácké rally), odkud se naskýtá hezký pohled nejenom na celou obec, ale i do širokého okolí. V příštím díle Toulek po Třebíčsku navštívíme obec Jasenici.    

Pavel Janega

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image